Search form

मर्कूस 8:36

36मीला जम्‍बुलिङ तेरी ङ्‍येसिनाङ खोरो मिजी तोर्सिन तीला काङ ख्‍येप्‍साङ ङ्‍येकिवी रो?