Search form

मर्कूस 9:12

12खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के एलिया गोमाला वानी मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर च्‍यिनी ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला टडिक किवी। तुकै यिन्‍सिन मी पुज्‍युङकी छेटाङ बङी खुर्नी मीतिवी तीला ङ्‍यिङ्‍मर किवी सिनी कोन्‍छ्‍योककी सुङला च्‍यिला टिवु यिन?