Search form

मत्ती 1:22

22दी तेरी ताम्‍ङे च्‍युङ्‍गुप ति चोवो कोन्‍छ्‍योककी खोरे लुङ्‍तेम्‍बातिवा नेसुर दुक सुङ्‍गुप सुङ ति छेवुला यिन,