Search form

मत्ती 1:3

3यहूदाकी पुज्‍युङतिवा ति फारेस ताङ जाहेर नोक,

तिवी आमा ति तामार नोक।

फारेसकी पुज्‍युङ ति हेस्रोन,

हेस्रोनकी पुज्‍युङ ति आराम नोक।