Search form

मत्ती 10:22

22ख्‍यिरा ङला तेपा क्‍यावु तप्‍की मी तेरीकी ख्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍मर कितो। यिने सु ज्‍युक्‍ला सेक तेपा क्‍यानी हम क्‍यान देकिवे, तीला र्‍होकितो।