Search form

मत्ती 10:24

24लोमा खोरो गेकेन सिनाङ छ्‍ये मेवी, तमा लावा खोरो ज्‍यिन्‍दाक सिनाङ छ्‍ये मेवी।