Search form

मत्ती 12:17

17दी ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यशैया नेसुर दुक सुङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति तेरी छेवुला यिन,