Search form

मत्ती 13:33

33येलुङ खोकी तिवाला यम्‍बा दुका पे यी साङ शेन नाङ्‍सुङ, “कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप ति खमीर दोके यिन। पुम्‍पेजा यीकी फे किलो खल्‍ज्‍यिक ताङ ङ चोयीकी नाङ्‍ला ती खमीर लुक्‍नी वोल्‍सिमा टम्‍दोक तेरीला बोसुङ।”