Search form

मत्ती 14:12

12ती ज्‍युक्‍ला यूहन्‍नाकी लोमातिवा वानी यूहन्‍नाकी फुङ्‍बु ति खुर्नी कल्‍दोक क्‍यासुङ। तमा तिवा येशूकी चाला गल्‍नी ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा खोला लाप्‍सुङ।