Search form

मत्ती 15:21

कनानी पुम्‍पेजी तेपा

(मर्कूस ७:२४-३०)

21तमा येशू ते नेसुर थेन्‍नी टुरोस ताङ सीदोनकी लुङ्‍बा नेवा फेप्‍सुङ।