Search form

मत्ती 15:4

4च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी ‘रङगी पपाआमाला ताङ्‍देन की। सी खोरो पपाआमी तेन्‍दोकला ताम्‍ङे दुक्‍टा लप्‍किवे, ती ति से राङ गोकिवी।’ सिनी सुङ्‍सुङ।