Search form

मत्ती 18:35

35तुक क्‍यानी ख्‍यिरा रङगी अच्‍युनुपतिवाला सेमगी दिङ नेज्‍युनी माफ माबिन्‍सिन देवाच्‍येनला ज्‍यु वोतुप ङे पपी साङ ती ग्‍येल्‍वी दोके ख्‍यिराङला माफ मनङ्‍गिवी।”