Search form

मत्ती 20:6

6येलुङ गोमु छ्‍युजी ङ चोयीला साङ पाङ्‍ला थेन्‍सियाङ मी यम्‍बातिवा तुक राङ क्‍यानी लानी देतुप थोङ्‍सुङ। तीकी तिवाला साङ ‘ख्‍यिराङ च्‍यिला ङ्‍यिमा काङ लाका माक्‍यानी तुक राङ देकिवी?’ सिनी टिसुङ।