Search form

मत्ती 24:7

7ग्‍येल्‍खाप ग्‍येल्‍खापकी तेन्‍दोकला ताङ मिरिक मिरिककी तेन्‍दोकला लङ्‍गितो, तमा दासा दासाला ङ्‍यिमा मर्वु शरुप ताङ सयीतिवा ग्‍यकितो।