Search form

मत्ती 25:19

19लो अलायी ज्‍युक्‍ला ती लावातिवी ज्‍यिन्‍दाक ति लोक्‍नी वासिमा खोरो लावातिवी मुला खोरो टङ्‍गी ची लासुङ।