Search form

मत्ती 25:44

44तमा तिवी ङला दुक सिवी, ‘ओ चोवो, नम ङ्‍यिरा चोवोला ल्‍होवा लावु ताङ कोम्‍बा लावु ताङ थाक्‍रिङ्‍बुकी मी यिन्‍दुप पेला ताङ पेर्तुङ्‍बा वोतुप ताङ नान वोतुप ताङ चोन्‍खाङला शोरुप थोङ्‍नी ख्‍युरुङला शब्‍ज्‍यी माक्‍या वे?’