Search form

मत्ती 26:54

54यिने तुक क्‍यासिन दुकै च्‍युङ गोकिवी सिरुप कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति चुक क्‍यानी छेकिवी रो?”