Search form

मत्ती 27:22

22तमा पिलातसकी तिवाला “तुकै यिन्‍सिन दी ख्रीष्‍ट सिरुप येशू तीला ति ङ काङ कितुप?” सिनी टिसुङ। तमा तिवा तेरीकी “तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से।” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ।