Search form

मत्ती 3:15

15यिने येशूकी “तन्‍दा ति दुकै राङ कि च्‍यी। दाक्‍पी दुक राङ क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी नोवा तेरी कितुप ति ल्‍यामु यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। तुक क्‍यानी यूहन्‍नाकी येशूला बप्‍तिस्‍मा तेरुप ङ्‍येन्‍सुङ।