Search form

मत्ती 6:25

पप मिकिवुकी कोर्ला

(लूका १२:२२-३४)

25“ती तप्‍की ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा मिजीकी थोक्‍ला काङ साप ताङ काङ थुङ्‍गुप ताङ जुकी थोक्‍ला काङ कोन्‍दुप सिनी पप माकी। मिजी ति साप समा सिनाङ खक्‍छ्‍येवु मिन रो? तमा जु ति कोन्‍दुप मज्‍या सिनाङ खक्‍छ्‍येवु मिन रो?