Search form

मत्ती 8:25

25तमा लोमातिवा येशूकी चिप्‍ला वानी खोला लोङ्‍यिन सिरा “ओ चोवो, ङ्‍यिराङला र्‍होक्‍टे की! ङ्‍यिराङ नुम्‍नी शेप छाल्‍सुङ।” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ।