Search form

मत्ती 9:10

10ती ज्‍युक्‍ला येशू ताङ खोकी लोमातिवा मत्तीकी खाङ्‍बाला सोल शेवुला ज्‍युसुङ। ते से दुतुपतिवा ताङ यम्‍बा दिक्‍छेनतिवा साङ बङी वानी खोतिवी मुला देसुङ।