Search form

मत्ती 9:3

3तमा यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी खोप्‍रे सेमला “दीकी याङ कोन्‍छ्‍योकला के मारे तोङ्‍गिनोक।” सिनी नासाम ताङ्‍नोक।