Search form

Salmo 34:20

20Chi maa ya jito ndiꞌi yiki de,

te ni invaa ma tnaꞌnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index