Search form

Za̰a 6:48

48Ɓi na, mì ɓa ŋgaw káw ɓáy kumnun.