Search form

Deuteronomy 2:24

24“Nga tomuren ni kad th’abed yu Moab nga barba’, me ga’ar SOMOL ngodad, ‘Chiney e mmarod ngam th’abed fare lul’ ni Arnon. Kug pi’ Sihon ni Pilung nu Heshbon ngalan pa’med nib mu’un e nam rok ngay. I ir fare pilung rok e pi Amorite. Mu chamgad ngak mi gimed fek tafen ngam pired ngay.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index