Search form

Exodus 28:41

41Ma gon’ e pi mad ney nga daken Aron ni walagem nge pifak ni pumo’on. Ma aram mag gapgep nagrad ngam yibleyrad ngam og nagrad ni kar tabgulgad, nrayag ni ngar pigpiggad rog ni prist.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index