Search form

Exodus 7:20

20Me rin’ Moses nge Aron ni bod rogon nike yog SOMOL ngorow. Me pug Aron e sog rok ngalang nge toy nga daken e ran u lan e lul’ u p’eowchen fare pilung nge pi tolang ni bay u tan pa’, ma urngin e ran ni bay u lan fare lul’ e pig nge ngal’ ni racha’.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index