Search form

Genesis 28:22

22Re malang ney ni kug suwonnag ni nge par nib malang ko puguran e bayi mang naun rom ni ngu’un meybil ngom riy, mu gu pi’ ngom ragag e pasent ko pin’en ni ga be yagnag ngog.”

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index