Search form

Genesis 3:19

19Ya thangri yib e athuw u dakenam ma ga maruwel nib gel nge yog ni pi’ e but’ e ggan ngom, nge yan i mada’ ko ngiyal’ ni ngam sul ko but’ ni ir e ni ngongliyem ngay. Ni ngongliyem ko but’, ere bay kum ngal’ ni but’ bayay.”

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index