Search form

Genesis 3:23

23Ma aram me l’oeg SOMOL ni Got fagali’nem nga wuru’ fa gi woldug nu Eden me tay row ngar muruwliy fare but’ ni ir e ni ngongliy row ngay.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index