Search form

Genesis 49:9

9Judah e ba layon ni bfel’ yangren.

Ma li’ e n’en ni nge li’ me sul ko gin nma mith riy.

Judah e bod ba layon,

ma k’iyag ir nge mol nga but’,

ma dariy be’ nra finey ni nge rin’ ban’en ngak.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index