Search form

Numbers 28:14

14Bin rogon fare wayin ni maligach e aningeg e pint e wayin nga reb fa gali garbaw ni pumo’on, ma dalip pint ko fare saf ni pumo’on, ma l’agruw e pint nga reb fapi saf ni kab bitir. Irera’ e gafal ni fen fare maligach ni mo’oruf ko bin som’on e rran u gubin e pul u lan reb e duw.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index