Search form

Numbers 4:49

49Ra bagyad fapi pumo’on ma kan yoloy fithingan nga babyor ni bod nike yog SOMOL ngak Moses; ni bod rogon ni motochiyelnag SOMOL nge pi’ u daken Moses nra bagyad fapi pumo’on ma kan duwgiliy rogon e maruwel rok ko pigpig ara fek ni ngi i tay.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index