Search form

Aposolo 16

Poloko Saelasiko maya Timotida ilimi-liki waiye.

1Poloko Saelasiko maya Delebe numutoka waidanaki wiki Listela numutoya hetaiye. Ya numutokaya Jisesida wewenala mako neboya, uliwa Timoti, dolaya Judaya mena monokalo emesalo molaibo mena ito aholaya Guliki we. 2Listela numutotiki Ikoniyo numutoti monoka elebo wewenasiya Timotidamu eleboya lahelepa okaiyoko, Polomamo Timotite magoina monesiye loko eliboya, 3Juda wewena mukisiya aya numutokaya Timotida aholaya Guliki wema nenako, Omaimidana anela maya upalo minamiye liki muki wewenasi eli suwabo nenako, wewenasiya mukaha ikatae loko Polomamo Timotida maya ilime-loko widanaki Omaimidana anela maya upalo moloetaiye. 4Sa-ikaidanaki, numuto namato niwaidanaki, aposolomaki monoka ujapa wemakisiya Jelusalemu numutoka maya olisa amilo liki li hukabo aya elitae liki li-bitimi li-bitimi wae. 5Sa-ikiya yowanu likayoko monoka eli elewole abo wewenasi maya abuha-wowo likayoko muki yupeka maya edimotoka wiki omika omika ayoko, yaloti maya sa-imi sa-imi wiki hi hutili ae.

Polole maya Masedoniya ebatoka wae.

6Sa-ikiki Esiya ebakuka aya monoka ga lo-loko wetune liki laboya, Omaimidana weuna oluholimo anu jeko li lobetokaiyoko. Pilikiya ebakuka ito Galaisiya ebakuka li bimi wae. 7Sakiya li bimi wadanaki, Misiya mika owalauka maya wiki hetikiki Bitiniya ebakuka wetune liki laboya, Omaimidana weuna oluholimoya asako anunipo maya jeko li lobetokaiyoko nenako, 8Misiya eba maya hulikiki limi ela no ilikaloka Tolowasi numutoka wiki hetae. 9Sakiya yaloka maya wiki hetikiki Polodama weuna le wili jiyoko wamokidana nesa mudaboya, Masedoniya we makolimo emo nebotoka wako loko sa-loko liye: Emoya Masedoniya ebakuka niseko lilime wati oleto. 10Loko noliyoko mudaokaiyoko, elikiki sa-liki lae: Omailimo ga lalowa lo betune loko lo lemekaiye, likadanaki wikili li lolowa ae. Sakiya li lolowa niayoko nemo Luku maya woko kolokoyoko, 11noku lapeu maya yowekudanaki Tilowasi eba maya hulikoko wehe loko wudanaki Samotelesi mika owalau maya hetune. Sakoya woko lubu jiyoko udokudanaki woko Neapoli numutoya ela no epawaloka woko hetune. 12Yalo maya noku lapeuti maya lemekoko Pilipi numuto maya woko hetune. Yaloya Masedoniya eba napaloya Lomu wewenasi eba ahola lolo iki ujapa ae. Sabo nenako, aya numutoka maya minuniyoko onawa mako niseko wiye. 13Sakoya minuniyoko, salele maya alili okaiyoko, ayauti maya hetoka lemekudanaki no napaloya Omailoka likaka eba nehe loko elekudanaki lemeko wune. Sakoya yaloka lemeko menakipa maloka li esa iki minayoko dilipe soto molokudanaki, mikalo minoko monoka lo bune. 14Sakoya lo bekuniyoko edimokuti Omailoka omuda likokaka noibo mena makoya uliwa Lidiyaya ne. Emoya Tiyatila numutoti mena nenako, okohudago lawo-lawo maya moloneyoko meina hikaka niabo menaya ne. Sa-okaka noibo mena nenako, aya menamamidana We napamamo ukala le golotiyoko Polokaho libo ga maya le madonau molaiye. 15Sakoya ele madonau molokadanaki emolaki ito wewenala yuha numudalau minabo wewenaki noku udikadanaki aya menamamo sa-loko lo limiye: Edimoya mudai-minabo We napamidana oluhola lolo okoyokoma nemo numudaneuya yowiki miniki sa-iki itae. Loko lowa lowa okaiyoko aya menamidana numudau maya yowune.

Pilipi numutoka nala numuku hulibitabo.

16Yu makoya Omailoka lokaka ebatoka nolimuniyoko, meinawa lamoko aha yowanu lekaka noibo olu mako nisiyoko hotula une. Sa-ibo nenako, aya olumidana mulunauya oloha lahelamibo minokaiyoko, wewenasida alika soto pitibo nesamu lo soto moloko lo bidanaki meinawa moni uvamina lidanaki eimola upala meina hebo wewenasida maya bekaka iye. 17Sa-okaka noibo nenako, aya olu maya hotula okudanaki lemo Pololeki lemesaloka nonisidanaki amowa jemo jemo woko ju lidanaki sa-loko liye: Maya weya Omai yowau nebo wemidana elekele oluhola minadanaki lilimekaka anuwa maya lilipikaka niae. 18Aya onawa lalomuya muki yupeka ju lokaka iyoko, Polo maya sa-loko libo nesamuya osele elokaiyoko mino wili jeko aya oloha lahelamibomidana maya sa-loko lo miye: Nemokahoya Jisesi Kalaestida galaloya obohalautiya yowekoko wo loko noloetoe. Loko libo epakiya aya olohamamo enemane oko yowekadanaki aya olumidana maya huloetokoko wiye.

19Sa-okaiyoko nenako, upala meinawa likaka abo wewenasiya emo yowanulaloti ehada maya aku lametune likiki Polote Saelasite maya dadelo likadanaki maketiloka kiyapelo eleleha iki dilipi-liki wiki 20obi ibitadanaki sa-liki lae: Juda we mayasi numudatelo nisikiki liwi letiwi ilitadanaki lilimi opa napa niaiye. 21Lemoya Lomu we lolo amilo liki li hukilitabo nesa lolo ilo liki lata likaka niaiye. 22Sa-liki layoko muki li esa iki minabolawasiya depalo molokaiyoko, lowa hi bikadanaki kiyapenipolesida ganipolo dupalo nesa maya ololotiki li hukibitikiki seida oijodunu kohaidae. 23Sa-ikiya wavu-liki jiwi hupatiwi iki kohaidikiki, nala numuku maya dilipi molikadanaki, ujapa wemidana maya elewole oko ujapa obetatiye liki litae. 24Liki litikayoko, nala numuku maya luwaku dilipe molikadanaki dilo maya yaloti moliki nala jiki silikibitikaiyoko udaiye.

25Sa-okaiyoko, lubuka udi helebolawa maya Poloko Saelasiko maya Omailoka epoka liki nama nilaiyoko, nala numuku minabo wewena malokasiya onowa nieleyoko, 26mima napa-napaya alinali iye. Sakoya mima noidanaki, nala numuda ahodawa maya momoga noidanaki muki atedawa maya jeko paso-mapaso iyoko, nala numuku minabo wewena mukisida nala jibitabo nala maya wina oko suwiye. 27Sa-iyoko nenako, nala numuda ujapa onebo we maya udoko elenebokuti topa oko sinokoko mudaibo maya, nala numuda atedawa maya muki golotoko suwoneyoko mudakoko, nala numuku minabo wewena maya muki wiki suwahe loko elekoko, ujapa wenemamo kohanelatibo maya nenako, lokadanaki, sopolola maya ebelauti siyekoko eimolada enola hutatuwe loko noiyoko, 28Polomamo ga napauti upaka le opa amo, lemoya aha lepakiya minune loko liye. 29Loko lokaiyoko, ujapa wemamo lemuya loka iyoko le maya liki nisiki mikayoko lekoko lolosa jeko numuku yoweko luwo-luwo jekadanaki, Poloko Saelasikosida dukau yowekoko, 30diguka maya i bola hekoko numukuti maya dilipe-loko hetoka limidanaki, sa-loko loka obetaiye: Wewenanelelika, nemoya nenaha okoko dowa letubo ne. 31Loko liyoko sa-liki li meiye: We napa Jisesi Kalaestidamu elewole oko elitadawoya, emodaki ito magoina numudakau minabo wewenaki dilimekolaiye. 32Liki likaidanaki, We napamidana gala maya ayau minabo wewenaki ito eimolakiya li beiye. 33Sa-idanaki, ujapa wemamo aya lubuka maya dilipe-loko woko seida oijoloti kohaidaboto maya nokalawe obetoko eimolaki menakipa oluholakiya aya lubuka maya noku udae. 34Sa-ikadanaki ujapa wemamidana numudala iwau

maya dilipe molokadanaki nodenesamu liyoko nodenesahena wataina iki be. Sa-ikayoko emolaki ito menakipa oluholakiya Omaimu elewole oko elekune liki elowa jiki minae.

35Sa-ikiki udiminayoko, go maya lokaiyoko, kiyapemasi imi wesida maya sa-liki doli he: We lowemasidaya nala numukuti maya doli hilo. 36Liki layoko ujapa wemamo elekadanaki Poloda maya sa-loko wetome oko lo miye: Nemokahoya doli he hulikoyoko wisaiye loko kiyapesitokati maya ga nonisiye. Sa-okaiyoko edimoya limiki wiki you liki minaliyo. 37Loko lokaiyoko, Polomamo lemodaya Lomu wewenauti eti-minaboma neboya, edimoya Lomu wewenalita sa-ilitamitabo nesa liki lemoda maya obilo lilimi molamiki muki wewenasi domudalo maya kohale-liki lilimi nala numuku molae loko liye. Ito olotiya halukuka loli hi molakili niahe, sa-oko minamiye. Edimonipo nisiki lilimi-liki wideko wesibo maya ne. 38Loko lo bekaiyoko, pilisi wemasiya aku wili jiki kiyapema nebotoka wiki li bikayoko, aya wela lowe maya Lomu wewenasi etabokuti minoiye liki laibo ga maya elikiki ololo ae. 39Sa-ikadanaki nenako, aya we lowe minaiboto maya wiki dilipi hulu ikiki dilipi hetoka ikadanaki, numuda ebanipo maya hulikiki wisaiye liki wako libitiki data likiki doli he. 40Sakiya data likiki doli hikayoko, Lidiyada numukuya yowikiki Jisesida wewenala yuhasida maya mudaidikadanaki, monokau maya dilipi elewole ikiki waiye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index