Search form

Hibulu 8

Jisesiya lo mutihekaka ga ohatamamidana Omaitoka jokila he mekaka weya ne.

1+ Ga lalo maya noloboya madona le nupa okoya sako ne: Lemo olisatemu jokila he mekaka we napaya okulumau Omaimidana oliwaki siyalo amaitoka ade lamawakaloka woko ne. 2Emo eto onebo monoka numudala ito monoka numuda wehe lokouya, lemokumu Omailoka lokaka noibolimoya Omailoka jokila he mekaka yowanuya lolo okaiye. 3Ito muki Omaitoka jokila hi mikaka abo we napaya lahulu liki nodenesa koha jikaka itae liki dilipi eto ikaka ae. Yamuya lemo olisatemu jokila he mekaka we Jisesikiya Omaimidana uda je miboto nebo we ne. Okulumau monoka numuda napau ito monoka numuda lalo napauya lemodamuye loko Omailoka lokaka noibolimoya Omaitoka jokila he mekaka ibo yowanu lolo okaiye. Monoka numuda lalo napaya wewenasi vamae, We napatelimo eimola le soto piye. 4Ito maya mikauka Mosesekaho lo hukoko libo galoya jokila hi mikaka weya aha minaboya, Jisesiya jokila hi mikaka wesida nalanipouti soto pamibo nenako, emoya olotiya aha maya mikauka minatidanako, olisatemuya Omaitoka jokila he mekaka weya minametibo ne. 5+ Sa-etidawo neboya, edimoya lawo-lawo numuku yowanu likaka niaboya aha aweyahaya ne. Ito yowanu lalowaya okulumauka ne. Yamidana sakoya Mosesekaho monoka numudaya go numudakidana vetue loko sa-noiyoko, Omailimo sa-loko lo miye: Ele-minape. Weuhau maya aweyaha oko ilipobomidana oko muki nesaya lolo o loko loetaiye. 6Sa-oneboya, ohotama lo mutihibo gaya yoweko nebo ga maya eimola ohatama ga lo molaiboya yoweko nebo galimoya ulawa lolo okaiyoko le soto molaibo nenako, go numuda vetibokumu ga loetaiboya, Jisesikahoya Omaiki wewenaki dilipe nupa etuwe loko lo mutihibo ga ohatamalimoya yoweko ne. Asakoya uda jekaka yowanuya eimola lekaka noibolimoya adoha nesa leko muki Omaitoka jokila hi mikaka wesida yowanunipoya kohaidoko ne.

7Ito hapa lo mutihibo ga maya aha wati oko netidanako, alikaya lo mutihibo ga ohatama mako soto pitiye loko ga mako soto pametibo ne. 8+ Sa-oneboya, Omailimo Juda wewenamuya eliyoko aha okaiyoko, ga mako sa-loko liboya monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne:

Yu makoya minoko edimo Isilaelo wewenaki ito Juda wewenakiya lo kohekaka ga ohatama mako lo libituwe. Yaya We napalimo sa-loko libo ne:

9Ohatamalimo hapaya ahonipolesida Ijipi mikaukati dilipe-loko nisituwe loko dadelo lobo yupekaya edimoki ga lo kohekoko lobo ga minamiye. Edimoya ga liki kohikaka nesauya li wehe liki minamayoko, mudaido hulikobo ne.

10Ito alikaya Isilaelo wewenaki ga lo kohekoko nemo ganeya lo hukoko datau molokoyoko lemekolaiye. Sakokoya dukauya luhuwa jekoyoko netiye. Sakokoya nemoya Omainipo minatuwe, ito edimoya wewenanele yuha minatae.

11Ito edimo aha wewena minabo ito wewena napawa minabo mukisiya nemokumu eli suwiki elitabo nenako, yamuya wewena makolimo wewenaladahe ito ahaluwadahe enemane oko We napamidana monawala ele wehe lo loko monoka wetome-katome oko lo mamekolaiye.

12Sa-obokumuya elikilae: Nemokahoya nukane beko lihimanipoya le hulakoloe. Sakoko lihimanipomuya aku nata kamekoloe loko We napalimo noliye.

13Ito We napalimo loko mutihekaka gaya ohatama sa-loko lidanaki, hapa nebo gaya alo asehawa lokaiye loko liye. Sa-okainako, asehawa hulupa jibolimoya woko aha nesa lolo etibo ne.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index