Search form

Joni 6

5 tauseni wewenasida nodenesa beko naibo.

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Jisesimamo ga lo beko suwokoko, Galeli adu noloya uliwa mako Taibiliyae loko nomidana sila oko yola helegaloka wiye. 2Woko saina delaibo wewenasida dilipe haka lomo nowidanaki oliwaki nesa elewoleya lolo iyoko muki wewenasi muda-elikiki emesalo moliki wae. 3Sa-niayoko, Jisesimamo unala ipalale yuha lemoda maya dilipe-loko yoweko bolau nebo ne. 4Ya yupekaya Juda wewenasida esenipo vobetaibo holi onawa maya alili okaiyoko nenako, 5Jisesimamo muki wewena maya emotokago nisikayoko mudaidokoko, Pilipida maya sa-loko lo miye: Nodenesa maya nakahauti meina heko betune, wewena lasola li esa amanako, nodenesa mahasilimoya woko muki wewenaloya kohamekolaiye. 6Loko liboya, Jisesikaho sainahena lolo etibo anuwa maya aha neyoko Pilipida maya mulunau heko liye. 7Loko liyoko, Pilipimamo nodenesaya ehada owo makoloti meina heko betudawokiya woko kohamekolaiye. 8Loko liyoko, Saimoni Pitada unala Endulumamo sa-loko liye: 9Maukaya oluho lasola makolimoya beleti lade maloka suwoko lahawa lowemaki leneboya, yalimoya muki wewenasito woko kohamekolainako, nenaha etune, 10loko loka iyoko, Jisesimamo sa-loko liye: Wiki aya wewenasida maya mikalo minalo liki li bideko mikalo minadeyo. Aya bolaloya dau lalo nesa nebo nenako, yalo maya 5 tauseni we maya menakipanipole oluhonipole hulikiki nisebo wewena maya mikalo minikayoko, 11Jisesimamo Omaimidana epoka lokoko aya beleti maya ona moloko beko, lahawamakiya ona moloko biye. 12Biyoko, matoka wewena maya niki niki ohumanipo okaiyoko, Jisesimamo unala ipalale yuha lemodama lumawahena maya latila okatiyo, moniki aka ilo. 13Loko lokaiyoko beleti lade maloka suwoko beletiloti ona moloko buniyoko nikiki lumawa hulabolawa maya manoda lape 12-pala owo jiki waitokaiyoko le molune. 14Sakoya oliwaki elewole nesa yaya lolo iyoko muki wewenamasiya mudaikiki sa-liki lae: Maya Omaimidana epaloti ga lokaka we napa mako soto pitiye liki labo we maya netiye. 15Liki likiki Jisesida maya hi wego ikiki uliki we lolo itakilayoko, Jisesimamo mudakoko aya wewenasida maya hulobikoko eimolago bola makomauya yowiye.

Jisesima no mupilalo anu moloko wiye.

(Mat 14:22-33; Mak 6:45-52)

16Sakoya yoweko yaloka neyoko, ludaka lokaiyoko, unala ipalale yuha maya no ilikalokaya lemune. 17Lemeko Kapaniyamu numutoka maya wekolo noku lapeu maya yowekolo nouniyoko, lubu maya jekaiyoko Jisesi maya owaha nisamiyoko hulolemekoko lemogo wune. 18Sakiya wuniboya, ahuhu napaya nisekoko no maya alahuka jeko le yeiwa yeima noiyoko wunibo ne. 19Sakoya anu kilomitaya 5-palahe ito 6-palahe nowuniyoko, Jisesima no mupilalo maya anu moloko nisiyoko muda-elelokoko, lomoda adoha wiye. 20Sakoya lomoda nowiyoko, Jisesimamo nemo maya nonisoyo, domodatipo wamideyo. 21Loko liyoko, noku lapeu maya ilime molatune loko ludaboya, ayahasi wekolo nounisebo numuto maya woko hetune.

Wewenasi Jisesidamu ohula jebo.

22Sakokoya udokoko go maya lokaiyoko maloka wewena yola helega udabo wewenamasiya sa-liki lae: Lemoya lubukaya noku lape makoko neyoko mudaudawo maya nenako, yauya Jisesida maya hulimikiki unala ipalale yuhamagoya wabo maya nenako, nakahaloka netihe liki data kiminaboya ne. 23Sakiya niniseyoko, Taibiliya numutokatiya we napalimo Omaimidana epoka loko beleti maya biyoko naboto maya aito noku lapeu nisiki hetae. 24Niseboya, wewenamasiya Jisesi maya unala ipalale yuha lemoki nosamuniyoko nenako, aya noku lapeu maya yowikiki Jisesida maya ohu jetune liki Kapaniyamu numutoka li lika iki wae.

Jisesi maya elewole oko minokakamidana nodenesa maya ne.

25Sabo maya, ma helegati maya Jisesida maya ohu jiki li soto molikiki sa-liki lae: Monoka ujapalo we yamalae, emo maloya nena yupekama ito nena oko nisedawo ne. 26Liki layoko, Jisesimamo nemoya wehe loko lo libekoloyo, eli-minalo. Edimoya nemo sainahena elewole maya lolo oboto mudabomuye liki, nemoda maya ohu nijehe. Yatoka nesa lolo obomuya ohune jamae. Beleti maya liboyoko niki niki ohumatipo ikiki nemodamuya ohune nijehelae. 27Sa-ikayoko edimolitaya yowanu ga lilowo. Woko aha etibo nodenesamuya lamoe. Elewole oko minatibo nodenesamidana yowanuwamago lilo. Okulumauti we uti nemoya ahoneda anela le-minobo welikaya elewole oko minokaka nodenesa maya libekoloe. 28Loko lokaiyoko, onoto liki Omailimo mudalelo lahelitiye loko nena yowanu letune. 29Liki layoko, donoto leko, Omailimoya yowanu sakiya litae loko lolibetonebo maya ne. Omailimo noli hibo we nemodamuya elewole iki data kitae loko lone. 30Loko liyoko, aya wewenamasiya elewole nesa mako le soto molokaniyoko, emoda ele emetune. Sa-ekoluniyo, emoya nena yowanu maya litane. 31+ Sa-lokaninako, emokahoya muki yupeka maya nodenesa lemekolo nolape. Omutikiya lemo latatele minabotoya ame mikaloya mana nodenesago niki minabo maya nenako, yamidana gala maya sakoya ne: Sakiya minabotoya okulumauti nodenesa biyoko niki minabo ne. 32Liki layoko, Jisesimamo wehe loko lo libekoloyo, eli-minalo, lokoko Mosesekahoya okulumauti nodenesa bamibo maya ne. Nemo ahonekahoya bibo maya ne. Ito nemo ahonekahogoya okulumauti nodenesa ihilawa maya libekaka noiye. 33Okulumauti limibo nodenesalimoya elewole oko minokaka depa mutiwaya le soto molokaka noiye. Yamidana nodenesaya Omailokatigoya ihilawa nodenesaya ne. 34Loko liyoko, onoto liki, we napate yamalae, nodenesakamuya ladawoya muki yupekaya limitaniyolae.

35Liki layoko, Jisesimamo elewole oko minokaka nodenesaya nemoya minoe loko liye. Sa-ominonako, wewena mako nemotoka nisitaboya nodekumu helamikilae. 36Ito nemodamu elewole iki data kitabo wewenaya notipomu delamekolaiye. Nemoya muki yupekaya lo libekaka noboya elamiki eli hulikaka niae. 37Ma mikau wewenaya ahonekaho nemekaka noibo wewena mukiya nemotoka nisikilae. Sakiya nemotoka nisitabo wewenasidaya ma nade bolaloti helu jamekoloe. 38Okulumauti lemobo we nepauti ga maya le napa etuwe loko lemamoe. Noli hibo welimoya eimola letibotoka molatibotoka oko yowanu lituwe loko lemobo maya ne. 39Ahonekaho nemotoka dilipe molaibo wewena maya wiki latila ikatanako, onawa napalo maya dilipe molokoyoko sinatae loko nisoe. Noli hibo wemidana epalauti gaya sa-lokoya ne. 40Ipala nemodaya muda-nelikiki eli elewole itabo wewenasiya elewole depa mutiwa likadeko onawa napalo maya dilipe sino suwekoloe, ahoneda gala sakoya ne. 41Sakoya Jisesimamo elewole nodenesaya okulumauti limibo maya nemo minoe loko libokumuya Juda wewena malokasiya data lahelamibo kikiki, emega sa-liki lae: 42Maya weya Josepuda ipala maya neboya, ito emo dolako aholakosida maya mudaido-minudawo maya neboya, okulumauti lemobo we minoe loko lokaka noiboya nenahamuya lokaka noiye. 43Liki layoko, Jisesimamo edimoya lahelamibo data kamilo loko lo biye. 44Wewena mako edimonipo data kiki nemotoka nisiki omamikilae. Ahone noli hibo welimoya dilipe-loko nisideko nisiki hetakilae. Sa-ideko yamidana wewenasida maya onawa napalo maya dilipe sinakoloe. 45+ Omaimidana epalauti ga likaka wewenasiya ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne:

Omailimo eimolaya muki wewenasida monoka lo beko api-napi o bekolaiye.

Sa-etibo ne liki luhuwa ji-minabo maya nenako, ahonekaho monoka lo bideko eliki li emesalo molatabo wewena maya nemotoka nisikilae. 46Wewena makolimoya ahoneda mudamiye. Omailokati lemobo we nemo makoko minonako, nemogoya muda-eleminoe. 47Wehe loko lo libekoloyo, eli-minalo. Nemodamu elewole iki elitabo wewenama elewole depa mutiwa maya galoya likae. 48Elewole oko minokakamidana nodenesa maya nemoya minoe. 49Ahotipole maya ame mikalo mana nodenesago ni-liki wiki miniki hele. 50Ito okulumauti nodenesa noko helamokakamidanaya nemotogoya ne. 51Elewole nodenesa okulumauti limibo maya nemoya minoe. Sa-onenako, nemotokati nodenesa natabo wewena maya mini-liki wiki minakilae. Milawanemoya nodenesa lolo iye. Muki numuto namato wewena maya elewole iki minatae loko libekoloe.

52Loko liyoko, Juda wewenamasiya pelesa jiki sa-liki lae: Emokahoya nena nena okoko milawalaya limideko natudawomu liye. 53Liki layoko, Jisesimamo wehe loko lo libekoloyo, eli-minalo lokoko, nemo okulumauti we uti milawaneki ito oladanekiya namitaboya elewole depa mutiwa maya dukauya minamekolaiye. 54Wewena mako nemo milawaneki ito oladaneki nataboya elewole depa mutiwa maya aloya likanako, onawa napalo maya dilipe sinakoloe. 55Nemo milawane maya nodenesa ihilawaya ne, ito oladane maya no laloya ne. 56Nemo oladaneki ito milawaneki natabo wewena maya nemoda li uka jikae. Sa-itaboya nemokaho asako le uka jebetakoloe. 57Ahoneya elewole wemamo noli hekaiyoko leme-minoe loko eimolatogo jego o-minoko noloe. Sa-onenako, wewena mako nemo milawane natabo wewena maya nemoto jigi iki minakilae. 58Okulumauti nodenesamidana monawala sakoya ne. Omutiki latatipole minaboto nabo nodenesakidana minamiye. Latatipolesiya omutikiya mana nodenesago ni-liki wiki alika helebo ne. Sa-iki saboya, nemo nodenesane natabo wewenaya mini-liki wiki elewole depa mutiwa liki minakilae. 59Lokoya Jisesi maya Kapaniyamu numutoka nedanaki, monoka numuku maya yoweko sa-loko monoka lo bibo gaya ne.

Elewole oko minokaka ga.

60Sa-loko liyoko, wewenalalesiya maya ga maya elikiki edimonipoloka sa-liki lae: Ga maya eludawoya eda okainako, ekahimamo ele wehe loko emesalo molatiye. Liki osele ga likayoko, 61Jisesimamo ukauka aha elekoko sa-loko lo biye: Edimoya eleyoko lahelamiyoko nilahe. 62Okulumauti we uti nemoya omutoko minokaka obo ebatoka maya le welepa jeko noyowoyoko muda-nelataboya nenaha itabo ne. 63Lupatemoya elewole lepa mutiwa le soto molokaka nesa minamiye. Elewole lepa mutiwa le soto molokaka nesaya Omai weuna oluhomidana yowanula maya ne. Ito maya lo libobo galimoya elewole depa mutiwa le soto molokaka gaya ne. 64Sa-loko lo libobo ga maya edimokutiya maloka wewenasiya eliki emesalo molamae loko liye. Jisesida monokala eli hulatabo wewena maya ada api ibo onawalotiya elene. Ito mimi etibo wemidanaya uliwa elene. 65Sa-onenako, ga maya lo bekoko akuya esewau leko maya sa-loko lo biye: Nemokaho sa-loko lo libituyo, elilo. Wewena mako ahonekaho ilime lalo amideko nemotoka niseko minokaka nesa minamiye.

66Loko liyoko, ya yupekaya wavu-liki wewena nisiki magoina minabototi maya hulimikiki wikayoko, 67Jisesimamo unala ipalale yuha 12-pala loka oletoko sa-loko liye: Edimokiya asaiki hulinimikiki wetune liki nilahe. 68+ Loko liyoko, Saimoni Pitamamoya we napao, emodaya huloimikoko ekahitoka wetune. Emo makokolitaya elewole oko minokaka ga maya nolane. 69Sa-noaniyoko, lemoya emokumuya elewole oko elekaka noune. Emoya Omaimidana ipala wehe loko minane loko ele-minune. 70Loko liyoko, Jisesimamo sa-loko lo limiye: Nemoya wewenanele 12-palaya dilipe eto okoboya, edimokutiya makolimoya Olohaloka mino molakolaiye. 71Loko liboya, Kaliyoti numutokati Saimonida ipala Judasiya Jisesida unala ipalale yuhauti welimoya mimi etibokumuya liye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index