Search form

Luku 24

1Sadeu maya nekewa napaya ono molabo ebatokama wikili nuwala wibo netupa li lolowa iki molabo nesama liki wae. 2Wiki mudabo maya ehada numuda epawalo ehada napaloti moli li li-minabo maya alo ipisiki li huli-minayoko mudai-minabo ne. 3Sa-iminayoko, yau maya yowiki mudaboya, We napa Jisesida onola maya mudamabo ne. 4Sakiki datauka upe-nape okaiyoko, sa-niabotoka we lowema alinali nisiki apinipoloka maya sini-minaiboya, dupalo nesalimoya ukulo hege-pege lokoko nebo ne. 5Sa-iki minaiyoko, mudaidikiki aya menakipa maya domodanipo wokaiyoko mikauka maya lipi-minae. Sa-niayoko, aya we lowemasi sa-liki li be: Helebo wewenasida ebanipouya weunaki sinoko nebo wemuya nenahamuya ohu nije. Aya we maya mauya minamiye, alo hapa sinokaiye. 6+ Edimodaya Galeli ebakuka minoko lo libibo gamamugoya data kiki minalo. 7-8Liki likaiyoko nenako, Okulumauti we uti nemoya lahelamabo wewenasida dadeu nilimi molikadeko yoho yaha yalo kohaneli helikadeko loweki makoki yupeka minokoko aku sinakoloe loko, hapa lo bibo galo maya aku data kikikiya, 9ono molabo eba maya hulikiki aku li welepa jiki wikiya emo unala ipalale yuhauti 11-palamaki ito maloka wewenakiya mudabo nesamu wetome iki li bebo maya, 10Meleya Magadala ebatoti mena ito Jowanale ito Jemisida dola Melele ito maloka menakipakiya aya ga maya wetome iki aposolosida maya li beboya, 11aya aposolosiya watiya nilae liki data kamabo ne. 12Sa-liki nilayoko, Pitamamo lolosa jeko woko ono molabo aleu maya lipeko mudaiboya, lawo-lawo ukulo lowemago neyoko mudakoko aku le wili jeko numutoka woko mudaibo nesamuya ata etipa keko nebo ne.

We lowe maya Emause numutoka niwaiyoko Jisesimamo demesalo moloko wibo.

(Mak 16:12-13)

13Sa-iyoko, aya yupeka maya Jisesida wewenalauti we lowe maya Emause numutoka wikili waiye. Emause numudaya Jelusalemu numudaya hulikoko hoto apulu oko 11 kilomitakidanaya ne. 14Sakiya niwiki Jisesitoka soto pibo nesamuya wetome-katome i-liki niwaiyoko, 15Jisesima luwawanipoukatiya soto pekaiyoko, magoinaya waboya, 16domudalo hitoneyoko Jisesima ne liki mudai wehe lamaiyoko, 17Jisesimamo maya gaya nenaha ibokumu wetome-katome i-liki niniseiye loko liyoko, we lowema anulo sini-miniki dokepa lahelamiyoko, 18makomalaya uliwa Kiliyopasiyo loko nebo welimoya emo liboto onoto leko sa-loko lo miye: Muki wenoka wewenahena ito Jelusalemu numutoka wewenahenakiya oloti soto pibo nesamuya eli suwiminaboya, emo makokoya elamape. 19Liki laiyoko, nenahama soto pibokumu nilaiye loko akuya loka obetaiyoko, edimotokati we makolimo sa-loko lo miye: Jisesi Naseleti wemamuya noloiye. Emoya Omaimidana epaloti ga lokaka we ito Omaimidana omudaloki muki wewenasida domudalokiya elewole anehena ito adoha nesa elewoleya aitomidana le soto molokaka oko nebo we ne. 20Sa-ibo neboya, lemo ujapa wetele ito Omaimitoka jokila hi mikaka wetelesiya helitiye liki obi itikayoko nenako, yoho yaha yalo kohaiki tikayoko helenebo wemu noloiye. 21Ito omutokoya Isilaelo mikaukaya ulatelo wesida dadeuti lilimitihe loko ele-minudawo neboya, ga mako sa-loko ne: Aya nesa soto piboya onawa loweki makoki oko wokaiyoko ne. 22Sa-oneboya, lemokuti maloka menakipasi nisiki layoko elekoko ololo okune. Aya menakipasiya nekewa napa go lo mikalo molamiyoko ono molabo ebatoka wiki, 23mudabo maya, Jisesida onowama mudamiki okananipoki we lowesiya ale epaloma miniki Jisesima alo sinokoko wokaiye liki laibo gamuya wamokidana likaiyoko aya menakipamasiya nisiki li leme. 24Sa-ikayoko, lemokuti we lowemasi wiki mudaibo maya menakipasi laboto hekaiboya, aya wemidana upalo mudamaiye. 25Liki laiyoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Edimoya aha nei moliki minaiye. Edimoya mulutipo eha jeneyoko Omaimidana epaloti ga likaka wesi luhuwa ji-minabo ga maya lepiki eli elewole amaiye. 26Omailimo dilimitiye loko lo mololibetaibo wemidanaya miluma nesa li ohimikadeko helekoko alikaya lameda letiye loko sinakolaiye liki luhuwa ji-minabo maya ne. 27Loko lokoko Mosesekaho luhuwa jibo ga ito Omaimidana epaloti ga likaka wewenasi luhuwa jebo gama wetome oko beloko nowoko, eimoladamu monoka bukugu luhuwa ji-minabo ga maya muki wetome oko lo beloko woko suwiye.

28Sa-loko lo beloko ninisikiya, Emause numuda alili nisiki emo maya aya numudama hulikoko aseko wekolo noiyoko, 29aya we lowemasiya ata liki homa lemekoko lubu jekolo noinako, lemokiya magoina woko udatune liki laiye. Liki laiyoko, Jisesimamo oo lokaiyoko aya we lowesida numudanipou maya magoina yowe. 30Sakiya yowikiki emo maya mitoka nedanaki beletima leko Omaitoka epoka loko omuda likoko poseko biye. 31Sa-noiyoko, yalotima domudama pana kekaiyoko, Jisesidama muda-eli wehe laiye. Sakiya muda-eli wehe nilaiyoko, enemane oko woko tolowa iye. 32Sa-okaiyoko nenako, edimosiya sa-liki wetome-katome aiye: Anuloka maya monokahena lo limidanaki monoka bukugu nebo gahena maya wetome oko lo lemeko muluteuka maya le lameda loko le eha jeletaiye. 33Liki wetome-katome ikiki enemane iki Jelusalemu numutoka maya li welepa jiki waiye. Wiki unala ipalale yuha 11-pala aha minabolawaki ito iwenipole malokakiya li nupa iki minayoko mudaikayoko, aya we lowesida maya enemane iki ga maya wetome iki, 34We napate maya wehe loko aloya sinokoko Saimonida omudalo maya soto pekaiye. 35Liki likayoko edimomasi Jisesima anuloka demeke moloko woko nodenesa nakili beletima posiboto muda-eli wehe laibo ga maya wetome iki li beiye.

Jisesima unala ipalale yuhasitoka soto pibo ga.

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)

36Unalale ipalale yuhamasi aya ga maya wetome-katome niayoko, enemane oko Jisesimamo luwawanipouti soto pekoko huluya edimotoka minadeyo. 37Loko liyoko, muda-elaboma olohalimo soto pekoko lihe liki domodanipo adoha wonebo ne. 38Liki data nikeyoko, sa-loko lo biye: Edimoya nenahamu domodatipo nowiyoko data lowe nike. 39Nemo Jisesima minohao. Ni nadeloka hulane maya mudalowo. Saki mudaikiki nisiki nupalo likiki mudaneli wehe lilo. Nemoya wewena dupakidana wehe loko nupaneya ne, olohaya wewena suda liki minamae. 40Loko lo bekoko ila adela maya dilipiye. 41Sa-iyoko nenako, malokasiya wehe loko liye liki datauka lahelepa adoha one. Ito malokasiya data lowe nikeyoko, Jisesimamo edimotokaya nodenesa mako nehe. 42Loko liyoko, joto ataina i-minabo lawaha mako mikadanaki, 43mudai-minayoko, adelotima leko naiye.

44Sakoko Jisesimamo sa-loko lo biye: Nemoya edimoki magoina minudanaki sa-loko lo libekaka obo maya ne: Mosesekaho lo hukoko libo gauti ito Omaimidana epaloti ga likaka wesi labo gauti ito Omaimidana epoka liki nama likaka niabo gauya nemokumu ohuwa hukiki ga luhuwa ji-minaboma niseko ulolotekolaiye. 45Loko lokoko monoka bukugu nebo ga maya eli wehe litae loko data le golotoko lo beko sa-loko lo biye: 46Monoka bukuguya lahelamibo nesauti dilimitiye loko lo mololibetaibo wemuya luhuwa sa-liki ji-minabo ne: Miluma nesa le oheko helekoko onawa loweki makoki yupekaya aleu minokoko helenetibokuti aku sinakolaiye liki luhuwa ji-minabo maya ne. 47Ito aya wemidana uliwaya muki numuto namato li bikadeko eli suwiki elikiki muki wewenasiya duka li wili jikadeko, lihimanipo hulobetakolaiye loko lone. Ito aya yowanuya Jelusalemu numutokaya api iki limi witae liki luhuwa ji-minabo maya ne. 48Aya nesa maya mudabokumu li soto moliki litabo wewena maya edimoya minae. 49+ Eli-minahe, ahonekaho weuna oluhomidana maya edimotoka oli hituwe loko lo mololibetaibo maya yoweko doli hekoyoko edimotokaya lemekolaiye. Sa-etubo neyo, edimoya enemane iki maya ebaya hulikiki wamiki ujapa iki gamaloya minalo, elewoleya maya okulumauti likiki witayo.

Jisesima okulumau yowiye.

(Mat 16:19-20; Apo 1:9-11)

50Loko lokoko numutoti dilipe-loko Beteni numuda alili adeloti maya sisiwanipo jeko makuya biye. 51Sako maku nobeko hulobetokoko wiye. 52Sa-iyoko, edimo mulunipouka maya aila uluma siliyoko Jelusalemu numutoka maya aku li wili jiki wiki, 53Omaimitoka jokila hi mikaka numuku maya yowiki muki yupeka maya Omaimidana epoka likaka iki minae.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index