Search form

Luku 5

Jisesikaho liboto lahawa obe liki lebo.

(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)

1+ Yu makoma Jisesima Genesaleti adu no ilikakama neyoko muki wewenamasi Omaimidana galama eletune liki nisiki dupalo dupalo iki minayoko, 2lahawa hikaka wemasi noku lapenipoutima limikadanaki lahawa likaka owo ololeyama no nijeyoko ito noku lape lowema aha noku minaiyoko, 3Jisesimamo mudaidokoko mako Saimonida noku lapelaya neyoko, yauma yowekoko ipiso-loko alili akeloka wetane loko liyoko ipisi-liki nisikayoko ayauma yoweko minoko muki nisiki li esa abo wewenasidama monoka lo biye. 4Lo beko suwokoko Saimonidama noku lapema ipiso-loko woko nohukuma molo-minoko iwekalekiya lahawa likilayo, lahawa likaka owo ololeyama huli noku molalo, loko Saimonidama lo miye. 5+ Loko liyoko, Saimoni Pitakaho libotoma onoto leko We napate yamalae, oloti lubukaya lahawa hewa hewa oko minuniyoko lomudaloya goya liboya lahawa makokomaki keke lamune. Sa-ominudawoya, emo ladawotoya owo ololeya oha hulo nohuku molakolune. 6Loko lokoko aya lahawa owonipoma huli nohukuma molaboma lahawa wavu-liki leyoko, owowama jeko bolo tekolaiyoko, 7iwenipole makoma noku lapeu minabosidama nisiki lilimitae liki nisiki dadelotima api-napi iniki ju lae. Sa-ikayoko, nisiki noku lape loweuya lahawahenama li nimolayoko, aya noku lape lowe maya nokuma lemekolo sa-iye. 8-9Sa-iyoko, Saimoni Pitaleki magoina minabo wewenasiya obe liki lahawa lebokumuya Jisesidama epoka layoko, Pitama Jisesida iguka lipeko sa-loko lo miye: We napane yamalae, nemoya lihimaneki wema minonako, hulonetokoko wetapelae. 10Loko liyoko, Jebetida ipala lowe Jemisiko Jonikoya Saimonida iwela minainako asaikiya epoka laiye. Epoka nilaiyoko, Jisesimamoya Saimonidama omodaka wamideyo, emokaho asako olotiya monoka yowanu nolideko muki wewenaya nemo wewenane lolo itae loko lo miye. 11Loko lokaiyoko noku lapenipoma liki wiki no akelokama muki nesanipoma hulikiki Jisesiki magoina wae.

Jisesikaho liboto mika ihi jelibo we mako olutibo.

(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)

12Jisesima eba makomaloya woko neyoko, mika ihi wavu-leko jelibo we makoya niseko Jisesidama muda-elokoko woko ilaukama noudoko, We napane emoya nilime olutetuwe lokoma aha nilime olutoneto loko liye. 13Loko liyoko, Jisesimamo adelama petoko upalo noleko olutetane loko eleminoyo, oluto loko liyoko, aya mika ihi maya enemane oko olutiye. 14+ Sa-iyoko, aya ga maya wetome oko wewenasida lo bametiye loko lo hukoetoko sa-loko lo miye: Aloya olutokadanae liki elitiye loko Omailoka jokila he mekaka wemitokama upaka leko woko ilipideko muda-elatiyo. Sako olutadawomuya Mosesekaho libo nesa leko Omaimidana uda je mekadeko muki wewenasiya olutadawo monawaka maya mudai wehe litae. 15Loko libo ga maya pou loko moniyoko muki wewenasiya elikiki Jisesida galama eletune liki ito saina delaibo nesauti dilipe haka letiye liki saina delaibo wewenasidama dilipi-liki Jisesitokama nisiki li esa ikaka aboya, 16emoya woko ametoma nedanaki Omailoka lekolo wokaka onebo ne.

Jisesikaho ebili loko nebo we mako ilime haka libo.

(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)

17Yu makoya Jisesimamo monoka monawa lainimi obetoko neyoko, Palasisi wewenahena ito monoka monawa lainimi ikaka wewenahena muki ebatokati Galeli ebakukati ito Jelusalemu numutokati ito Judiya eba numuda malokatiki nisiki yalomago li nupa ae. Sayoko Jisesi maya saina delaibo wewenasida dilipe haka letibo elewoleyalakiya ne. 18Sakoya neyoko mokolo lolo ikiki ilimi-liki nisebo we ebili makomidana maya Jisesida iguka hulitakiliya, 19muki wewenasiya anu maya hiki li likayoko ilimi-liki numuda opitoma yowikiki opidama kisikiki mokolowamaki nala jikiki nalawamaki wewenasida luwawanipouma hulitayoko, Jisesida omudaloka maya limiye. 20Sa-iyoko, Jisesimamoya ilimi-liki nisebo we maya emodamu elewole iki elebolawama mudakoko we ebilimidanama sa-loko lo miye: We mageyo, lihimakaya alo le huloetokoe. 21Loko lokaiyoko, monoka monawamu lainimi ikaka weki ito Palasisi wekiya data etipa kikiki edimonipoloka sa-liki lae: Wewena mako ekahimamoya lihimate le hulatibo ne. Omai makokolimogo sa-okaka noiboma nenako, eimola upala leko yoweko Omai pulekolo noliboya etamiye. 22Liki data nikeyoko, Jisesimamo mudakoko edimoya nenahamuya dukauya sa-liki niele loko lo biye. 23We makolimoya lihimakama alo le hulikoe loko letiboya, suwa nehe watiwa nehe wewena ekahimamo elene. Sa-oneboya, wewena makolimoya suwa lihe watiwa lihe liki yamidana monawaya enemane iki elitabo nenako, saina delaibo wewena dilipe haka lokaka elewoleya minametiboya, ila lahelametibo wemu anu moloko wo loko enemane oko lo mamekolaiye. 24Sa-oneboya, okulumauti we uti nemokaho maya mikauya delaibo nesa le hulokaka elewolego nehekala, lihimatipo le hulobetokakamidana elewoleyakiya nemotokaya ne. Loko lo bekadanaki yamidana monawa maya eli wehe litae loko we ebilimamidanaya sa-loko lo miye: Nemokaho lobotoya mokoloka leko sinokoko anu moloko numudakaloka wo. 25Loko liyoko, muki wewenasi domudalo maya enemane oko mokololama le oheko sinokoko anu moloko numudalaloka nowidanaki Omaimidana epoka lomo wiye. 26Sa-iyoko muki wewenasiya Omaimidana epoka liki mulunipouma hugili noiyoko, olotiya aitomidana nesa makoya mudakune, liki lae.

Jisesimamo Liwaeda ju lo mibo.

(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)

27Sa-liki likayoko hetoka lemekadanaki Liwaema takisi lekaka we nenako, yowanu lekaka numukuma neyoko muda-elokoko nemoki magoina wetune loko ju liye. 28Loko liyoko, Liwaemamo muki nesalama hulikoko Jisesiki magoina waiye. 29Sa-iki magoina wiki Liwaeda numudalauma Jisesida nodenesa napaya ataina oetaiyoko, takisi ehada likaka weki ito edimo maloka lahelamibo nesa lolo ikaka niabo wewena minae liki data kikaka niabo wewenaki magoina miniki aya nodenesa maya niminae. Sa-ikiya ninayako, Palasisi wewenaki ito monoka monawamu lainimi ikaka wewenakiya Jisesida unala ipalale yuhasidamu lahelamibo data nieliki sa-liki lae: 30+ Lemokuti takisi ehada ukele lekaka weki ito maloka olisalo wekiya nenahamu magoina miniki nodenesa ninae. 31Liki layoko, Jisesimamo elekoko edimo saina jelamiki aha minabo wewenasiya lusa wewenamu ju lamabo nesama ne. Saina delaibo wewenamasigo lusalo wewenamu ju likaka niae. 32Sa-ikaka nemokahoya wehe loko minune liki likaka niabo wewenasida dilipe lalo etuwe loko lemamoe. Lihimanipoki wewenama dukanipo li wili jitae loko lemoboma ne.

Nodenesa mosikaka nesakamu loka itabo ga.

(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)

33Loko liyoko, Jisesidama auha miki sa-liki li me: Jonida unala ipalale yuhasiya muki yulakaya monokamuye liki nodenesa mosikaka iki Omailoka likaka niae. Ito Palasisi wewenasida unanipolesiya asaiki sa-ikaka i-minabo neboya, emo unaka ipakale yuhasiya nodenesa aha opa liki nikaka niaboya nenahamu sa-ikaka niae. 34Liki layoko, Jisesimamo ga mako koha moloko sa-loko liye: Mena ada iki mitabo welimoya iwelaleki magoina minatabo yulakaya we makolimo nodenesa mosebetatibo nehe. Sako minamiye. 35Mena ada iki mitabo welimo dadeuti hipo itabo onawa maya alili okadeko ya yulakama milumala elikiya nodenesa mosikilae. Ayamidana iki alikaya unane ipanele yuhasiya nemokumuya miluma eliki nodenesa mosikilae. Olotiya sako minamiye. 36Loko lokoko koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Lawo-lawo ohatama no jiki li lasola amaboya bolotikiki li asehawa lawolawolo moliki oto itabo nesa minamiye, saki oto ikiki no jitaboya ohatama lawolawolimo hikalekoko aitomidana lolo okatiye. 37Ito waeni no etehu alakala noiyokoya asehawa nogodau jikaka nesa minamiye. Waeni noyamo nogodawa jeko potokoko waeni noya kisekadeko, aya nogoda maya nosamo okatiye liki waeni no etehu alakala noiboya nogoda ohatamaugo jikaka niae. 38Waeni no etehu alakala noiboya ohotama nogodau jitabo ne. 39Ito latatele nesago le koloko netibo wewenalimoya pupune nesamu elametibo ne. Hapa lupalo nesayamogo wati one loko lokaka adawo nenako, sa-okaka noiye. Loko liboya aseha weutemidana nesaki ito ohotama weutemidana nesakiya le makoko molametudawo nenako, unala ipalale yuhasiya ohatama weunipogo iki moliki itabokumu liye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index