Search form

Maki 10

Jisesimamo menakipa doli hekaka gamu lo biye.

(Mat 9:1-12; Luk 16:18)

1Jisesimamo aya ebama hulikoko lemeko Judiya ebama hulikoko lemeko Jodani nomidana yola helegalokama wiyoko, muki wewenasiya ayaloka wiki li esa iki minayoko, omutoko okaka ibo nesa leko monoka lo bebe oko ne.

2Sakoya monoka lo beikaka oko neyoko, Palasisi wehenasiya nebotoka nisiki ohumanau hiki Mosesekaho lo hukoko libo gauya we makolimo menaladaya oli hituwe lokoma aha oli hitibo ne loko neboya, suwa nehe ito wati ga ne liki lae. 3Sa-liki layoko, Jisesimamo aku mino wili jeko Mosesekaho nenae loko libo ne loko lokaiyoko, sa-liki lae: 4+ Menatipole doli hetune liki maya luhuwa nesa jiki bikiki doli hilo loko Mosesemamo ele bekaka iboma nenae. 5Liki layoko, Jisesimamoya edimoya nei moliki duka opa ibokumuya sa-loko luhuwa jeneboya, 6+ omutoko muki nesa api ibo onawalo yeimaya Omailimo makoko weki makoko menaki dilipe soto pene. 7Sa-onenako, yamuya Omailimoya sa-loko lone:

We mako ekahimamo dolale aholalesida hulobikoko 8+ menalaki duka depa moli makokoto ikiki koliki minasaiye.

Loko ga maya libo nenako, edimoya lowe wewena lolo iki minamikilae. Dupa makoko lolo one. 9Sa-onenako, Omailimoya dilipe koloko makoko wewena lolo onebolawaya wewenalika dilipe hoto-poto ametadawo ne.

10Loko lokaiyoko, numukuya yowiki miniki unala ipalalesiya aya gamuya aku loka itayoko, sa-loko lo biye: 11+ Sa-onenako, we makolimoya menalada oli he hulikoko aito mena litiboya olisa nesa nenako, lihima napa lekolaiye. 12Ito mena makolimoya waunada hulikoko aito welo wetiboya olisa nesa nenako, lihima napa lekolaiye, loko liye.

Jisesimamo oluho lasomosolasida maku biye.

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Muki wewenasiya oluhonipolesida dupalo leko maku bitiye liki dilipi-liki Jisesitoka niseyoko, Jisesida unala ipapalalesiya aya wewenasidama auha be. 14Sa-liki auha labo nesaya alo mudako elekadanaki, Jisesimamoya oluho lasomosolasidaya hulibitikalo, nemotoka nisitayo, yamidana oloho lasomosolaya Omaimidana ebalauya ebanipo nenako nisikilayo, li hoipa ibitamilo. 15+ Nemoya ga wehe loko lo libituyo, elilo: Oluho lasola monokau li lolowa iki yowikaka niabo nesa liki yowamitaboya, Omaimidana ebakuya keke yowamikilae. 16Loko lokadanaki, aya oluhosida maya dapusa jeko sisiwanipo nojeko maku biye.

Uvaminalaki we.

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Sa-loko lokoko aya ebatoti maya aito ebatoka wetuwe loko sa-noiyoko, we makolimo lolosa jeko niseko Jisesida maya i bola he meko, tisa lalo, nenaha okoko nepa mutiwa suwametibo lituwe loko loka oetaiyoko, 18Jisesimamoya nemodamuya we lalowe loko noladawoya, monawane ele wehe lo-minoko lape, ito aha yatoka lane, ahone makokoya we lalo neyo, ito mako minamayo. 19+ Ito emoya 10-pala lo napa maya elekaka noane. Aya lolimoya sa-loko lone: Wewenasida kohaido helamo. We olisa mena olisa amo. Ukele amo. Suwa ga lamo. Wewena aitosi nesa wau lamo. Dokako ahokako dulinipo le sawa jo. 20Loko liyoko, aya wemamoya laho wenelika, nemoya aya 10-pala loya oluho we owahaloti api oko emesalo molokaka nobolae. Sa-onenako, saina mako owaha lolo amoboya nehe. 21Loko lokaiyoko, Jisesimamoya wenu eloko ukala emotoka molokoko saina makoko owaha lolo amadawoya le wehe letane. Emoya woko muki uvaminakahenama meinawalo ona moloko lekoko muki uvaminanipo minamibo wewenasidama bekoko nisekadeko magoina wetune. Sa-okadeko okulumauti elewole uvamina maya emo nesaka lolo ekolaiye. 22Loko liyoko, aya wemamoya uvaminala wavu-leko nebo nenako, ona moloko bituhelae loko ata kibolimoya edala elokaiyoko wiye.

23Sa-loko lokoko aya we maya nowiyoko, Jisesimamoya mino wili jeko unala ipapalalesida maya uvaminanipoki wewenasiya Omaimidana ebakuya osele nesa liki yowitabo ne. 24Loko liyoko, unala ipapalale maya Omailimo uvaminaki wewenamu elene liki elikadanaki ololo ikayoko akuya sa-loko lo biye: Unane ipapanelika, Omaimidana amaekuka wokaka nesaya hulu nesa minamiye. 25Kamolo jalimoya nekamidana anuwa lonebokuya wokaka nesaya osele nesa neboya, Omaimidana ebaku uvaminanipoki wewenasi witaboya yatoka nesamidana asetoko osele yowanu adoha litabo ne. 26Loko liyoko, akuya ololo ikiki loka itiki, sa-ideko maya ekahidama olisauti ilime yowaloka molokadeko netibo ne. 27Liki loka itayoko Jisesimamoya wenu nodelaidanaki wewena makolimo ametibo nesa leko Omailimoya saina mako lolo etuwe loko ata kitibo nesaya aha lolo etibo ne.

28Loko liyoko, Pitamamo ele-minape, lemoya muki nesate maya hulikoko emoki magoina nomonudanako, alikaya meinawate letudawo nehe. 29Loko liyoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Nemoya wehe loko lo libituyo, elilo: Wewena malokasiya numudanipohe, ito wewenanipohe, ito donipole ahonipolesidahe, oluhonipolehe ito mikanipohe, nemokumuhe, ito gane lalomuye liki hulataboya, 30oloti maya yupekaya numudanipole donipole ahonipole wewenanipole oluhonipole mijanipole 100 yamidana iki litaboya, ganipo minamibotoya ahamuya ulana molibitakilae. Sa-ikadekoya, alika soto pitibo onawaloya elewole oko minokaka depa mutiwaki minakilae. 31+ Sa-oneboya, muki omutune liki likaka niabo wewenasiya mini alika ikadeko, muki lemeko noune liki likaka niabo wewenasiya alika omutikilae, loko liye.

Jisesimamo alika helitibomu aku liyoko loweki makoki lolo iye.

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Jelusalemu numutoka yowiki anu niwayoko, Jisesimamo luwaku wibototi maya mino omutiyoko unala ipalale yuhasiya Jisesima ulalalo wesi ebatoka wetuwe loko libomuya ololo ayoko, muki demesalo moliki wabo wewenakiya domodanipo adoha wonebo ne. Sa-ikayoko Jisesimamo unala ipapalale yuha 12-palasida maya dilipe aitoloka molokoko emotoka soto pitibo nesamu sa-loko lo biye: 33Elilo, lemoya olotiya Jelusalemu numutokama noyowune. Yalokaya okulumauti we uti nemodaya Omailoka jokila hi mikaka wesida ito monoka monawa api ibikaka wesida dadeu nilimi molikiki obi yowanu linitikiki kohaneli helitae liki hetoka wewenasida dadeuya nilimi molakilae. 34Sa-ikadeko, hetoka wewenasiya ulana molinitiki etehu initiki uhedawaki nalalotiya kohane-liki kohaneli helikilae. Sa-ikadeko, loweki makoki yupeka minoko helitubokuti aku sinakoloe, loko lo biye.

Jemisiko Jonikomasi loka aibo nesa.

(Mat 20:20-28)

35Jebetida ipala lowe Jemisiko Jonikomasiya Jisesitoka nisiki tisatelika, lemo loka noibo nesaya lolo oletatane loko noloiye. 36Liki laiyoko, Jisesimamoya nena nesa lolo olibetatubomuya nilaiye. 37Loko liyoko, emo lamedakaloya apika maloka maloka minaliyo letane loko noloiye. 38+ Liki laiyoko, Jisesimamo loka initaibo nesamidana monawaya eli opa ikiki likaiye. Nemoya ekesa nesa natubokutiya edimoki ayauti nasaibo nehe. Ito miluma nesa li ohinitatabo nesaya edimoki aha ohisaibo nehe. 39Loko lokaiyoko, sa-liki li meiye: Aha nasibo maya nenae. Liki likaiyoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Ekesa nesa natuboya edimoki aha nasaibo neboya, ito miluma nesa ohituboya edimoki mohisaibo neboya, 40nemo apine maloka maloka minikaka nesaya nemo nesa neyoko libitubo nesamu nilaihe. Omailimo le lolowa obetaibo wewenasida sipamuya nilaiye.

41Loko liyoko, unala ipalale maloka 10-palamasiya aya gama elikiki Jemisiko Jonikosida maya depa aha kohaidikayoko, 42+ Jisesimamo muki unala ipala yuha maya ju lo bekoko sa-loko liye: Maloka wewenasiya ma mikauka we mako duliki we ne liki likaka niabo wesiya elekele oluhonipolesida ujapa ibitikaka niae. Ito we napasiya asaiki ujapa ibitikaka niabo nesaya edimosiya eli-minaboma ne. 43Sa-oneboya, edimotokaya sako minametiye. Edimokuti we makolimoya nuliki we minatuwe loko elekoko maya elekele olibetoko netibo ne. 44Ito wewena makolimoya muki wewenasida asebetoko minatuwe lokoko maya lemeko minoko muki wewenasida meusa oluhonipo lolo oko elekele obetoko netiye. 45Nemo okulumauti we uti elekele initatae loko lemamoe. Muki wewenasida elekele obetoko lahelamibo nesauti meina hebetoko nalauti olutobetatuwe loko minoko leko obo nupaneya hulatuwe loko lemobo maya ne, loko liye.

Omuda likaibo we Batemeoma aku omuda pana keko mudaiye.

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Jisesi maya Jeliko numutoka wokoko, ya numuda maya hulikoko unala ipapalaleki wikili niayoko, magoina li esa iki minabo wewenaki magoina niwayoko, Timeoda ipala Batemeoya omudala likonebo we nenako ehada wako wako loko anu akononalo ne. 47Minoko elibo maya, Naseleti we Jisesi maya nonisiye liki layoko elekoko alukada moloko ju loko Jisesiyo, emoya Dewitida awola olisauti lilimekaka welikaya, nemoda milumane elenetowo. 48Loko liyoko, muki wewenasi ebili omuda likaibo yaitaya moletoko minamiye liki auha mebo maya ele hulikoko alukada molokogo ju loko Dewitida ouvamela olisauti lilimekaka welikaya, nemoda maya miluma elenetowo. 49Loko lowa lowa iyoko, Jisesimamo elekoko woko anulo minoko aya we maya ju liki ilimi-liki nisilo, loko liyoko, omuda likaibo wemidanama ju liki, sinoko elowa jeko niso, emodamu Naseleti wemamo noliye. 50Liki likayoko, olo jekoko nebo lawo-lawo maya ololoto hulikoko moi oko sinokoko Jisesima nebotoka wiye. 51Wiyoko, Jisesimamo nenaha oetatubomu nolane loko loka oetaiye. Sa-iyoko, omuda likaibo wemamo laho wenelika, nomudane maya le pana kenetatane loko nolo. 52Loko liyoko, Jisesimamo nemodamu ele elewole adawolimoya omudaka pana kekaiyo, wo loko lo miye. Loko libo epakiya omudala maya pana kiyoko mudakoko Jisesiki magoina wae.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index