Search form

Maki 15

Jisesida maya Paelati nebotoka ilimi-liki wae.

(Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

1Nekewa maya ho noyowiyoko, Omailoka jokila hi mikaka we napaki monoka monawa api-napi ibikaka weki, muki monokalo kanisoleki, ga li kohikiki Jisesida maya obi itakili nala jiki liki Paelatima neboto wae. 2Sa-ikayoko, Paelatimamoya Jisesida maya muda-elokoko loka oetoko, emoya Juda wewenasida duliki wenipo maya minape, loko loka iyoko, Jisesimamo emokaya alo lokane. 3Loko lokaiyoko, Omailoka jokila hi mikaka we napamasiya Jisesida maya muki nesamamuya obi itikayoko, 4akuya Paelatimamoya loka oetaiye: Emodamuya muki edawaki gaya nilaboya emokahoya labotoya ma lametadawo nehe. 5Loko loka oetaibotoya Jisesikahoya ga le wili jeko lo mamiyoko, Paelati maya ata etipa kiye.

Jisesi maya helitiye liki obi itae.

(Mat 27:15-26; Luk 23:18-25; Jon 18:39–19:16)

6Kiyapemamo latanipolesida esenipo vibo onawamu aku data kikaka niabo holi melekeu melekeuya edimo Juda wesiya nalauti le hulobetatane liki, wewena makomidana ulila layoko, nala numuku hulibitabo wewenasida maya doli heka doli heka iyoko aya wewena maya numudanipoloka wikaka ae. 7Sa-iboya aya yupekaya we mako nala numuku neboya uliwa Balabasiyo loko neboya aya weya gamani wewenaki lowahina lebotoka we makomidana koha helekaiyoko nenako, ilimi-liki nisiki huli nala numuku hulikayoko nebo we ne. 8Sa-okaiyoko nenako, Paelati nebotoka maya wiki emo lekaka ibomidana oko litiye, 9-10liki loka itikayoko nenako, Omailoka jokila hi mikaka we napasiya Jisesida uliwa maya woko napa iyoko, edimo dulinipo maya lemekaiyoko mulunipou nosamiyoko obilo ilimi-liki wabokumuya Paelatimamoya elekoko sa-loko lo biye: Juda wewenasida duliki wenipoda maya nalautiya olutomikoyoko minabotoka wetiye liki nilahe. 11Loko libo maya, Omailoka jokila hi mikaka we napasiya muki wewenasida maya esenipouka li ahu liki sa-liki lae: 12Emodaya hulomikoko Balabasida maya le hetoka etane, liki layoko Paelatimamoya sa-loko lo biye: Juda wewenasida uliki wenipo ne likaka niabo wemamidanaya nenaha maya oetatuwe. 13Loko loka obetokaiyoko, akuya opa gaya ni-liki yoho yaha yalo maya helitiye 14liki layoko, Paelatimamoya nenahamuye loko loka obetaiye. Nena olisa okaiyoko nilae. 15Loko lokaiyoko, akuya opa-napa ga layoko, Paelatimamoya li nupa i-minabo wewenasida dukauka dowa letiye loko Balabasida maya olutowetaiye. Sakokoya Paelatimamoya liyoko Jisesida maya uhedawaki oijoloti kohaiki liki wiki yoho yaha yalo maya nililoti jiki oto ideko helitiye loko dadeu maya molaiye.

Imiki wesiya Jisesida ulana molitiki okepa je.

(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)

16Sa-okaiyoko, imiki wesiya Jisesida maya uliki we napamidana numudala luwato maya ilimi-liki yowiki imiki we malokasidaya dilipi nupa ikiki, 17uliki we lolo itiki uhedawaki adakoli maya olo jitikiki, uliki wekidana li lolo itiki okohudago upalo nesa hana olo jitiki, 18okepa jiki epoka liki sa-liki lae: Esekane aliyo, Juda wewenasida uliki wenipomae. 19Liki likadanaki, seida oijokidana oijolotiya kohaikiki etehu nitadanaki, ilauka maya di bola nihiki suwa nesa liki okepa okepa je. 20Sakiya uluna ga li suwitadanaki, okohudago nesa olo jitabo maya ololotiki li hulikiki eimola upalo nesala maya li olo jitikiki, yoho yaha yalo maya nililoti maya kohaiki jiki oto ikili ilimi-liki wae.

Jisesida maya yoho yaha yalo kohae.

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21+ Sa-ikiki ilimi-liki anulo niwayoko, we mako uliwa Saimoniya Apilika mikaukati we Sailini numutoti we, Alesate ito Lupute ahonipoya mijalaukati noniseko mudaibo maya ula molikayoko, Jisesimamo oheko leko wibo yala maya ilimeko ohetoko wiye. 22Sa-okaiyoko, Jisesida maya ilimi-liki wiki eba mako Gologotae loko lemo gateutiya uliwa madonipo abuhawae loko nebotoya wiki hetikiki, 23Jisesi maya natiye liki waeni noku maya upala elola wokatiye likiki, mukasikidana elibo nesakiya li opa napa ikiki me. 24+ Saki mebo maya, namiyoko, yoho yaha yalo maya kohaki tikiki upalo nesa maya ekahoma litihe ekahoma litihe likadanaki, kasikidana ono mako molae. 25Sa-ikiki mudai-minayoko go maya lokoko ho maya yoweko elewole noiyoko kohakiki yalo maya te. 26Obi itabomidana gaya Juda wewenasida uliki wenipomae liki nalawa iki madonalo maya titikayoko ne. 27Sa-ikiki ukelelo we makoya ade lamawakaloka kohaiki te, ito makoya ade atahakaloka kohaiki tikayoko ne. 28Sa-iyoko, hapa yeikalaya monoka bukugu luhuwa mako jenebo maya niseko ulolotiye. Sa-loko luhuwa jenebo ne: Emo maya lahelamibo nesa lolo iki ukele-hakele ikaka abo weuma li moliki uliwa lae.

29+ + Sa-ikayoko, wewenahena wiki nisiki abo wewenasiya madonipo maya gima ikiki ulana molikigo lika lika iki sa-liki lae: Oho, monoka numuda napa maya jeko leda jekoko loweki makoki yupeka nowideko aku vetuwe lokaka welika, 30emokalikaya yoho yaha yalotiya lemo mikau matoka jeko jowo. 31Liki layoko, Omailoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka monawa api-napi ibikaka wekiya asaikiya eme jiki sa-liki lae: Muki wewenasida olisa lebokuti dilipe dowa lokaka noibo we maya neboya, eimoladaya sametibo nesa lekaiye. 32Emoya Isilaelo wewenasida olisauti lilimekaka we ito uliki wete netiboya, olotiya yoho yaha yalotiya pasokoko lemekadeko mudakokote maya galaloya wati gaya lokaka noiye loko emesalo moloko eletudanako, liki layoko ukelelo we lowe maya Jisesida apila maloka maloka kohaidiki tebo wemasiya upalo hapalo ga laiye.

Jisesi maya heliye.

(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

33Sa-ikayoko, holiga maya neboya, muki mikauka maya lubu je-loko woko ludaka 3 kiloku iye. 34+ Sakoya ho maya le yoho notiyoko, Jisesimamoya ai moloko Eloi, Eloi, Lama sapakatani loko liboya, lemo gateutiya Omainelika, Omainelika, nenaha iyokoma hulonimikane loko liye. 35Loko liyoko, amaitoka minabo wewenamasiya eli opa-opa ikiki Omaimidana epaloti ga lokaka noibo we Ilaijada maya ju noliye, liki lae. 36+ Liki likadanaki, we makolimoya lolosa jeko woko noikidana nesa maya waeni ekesa noku hekoko akepa oijo lolowalo maya molo omekoko le sawa jeko Jisesi maya natiye loko miye. Sakoya nomeko sa-loko liye: Ilaijakaho niseko pasoetatihe, muda-minatune. 37Loko liyoko, Jisesimamo ga napauti nolidanaki ahu lo nohuloko heliye. 38+ Sakoya noheliyoko, monoka numuda napau Omaimidana owisalo yowikaka niabo ateto imaha lawolawoloti moli-minabo maya lolowaloti yokawaya bolotoko lemeko le maloka maloka iye. Sa-ibo maya Omaimidana omudalalo aha sinatudawo nesa liye. 39Sakoya Jisesi maya ai napa nomolaidanaki helekaiyoko, lowa wesida ujapa wenipo makoya Jisesida omudalo maya sino-minoko, maya weya wehe loko Omaimidana ipala netiye loko liye.

40Saboya menakipa malokasiya hoto apulu iki sini-miniki mudai-minae. Ayauya Magadala numutoti mena Meleya ne, ito Mele makoya Jemisite lasola ito Josepute donipo, ito Salomekilemakiya magoina sini-minae. 41+ Aya menakipasiya omutoko Jisesi maya Galeli numutoka maya neyoko magoina niwadanaki, nasahili itiki minabo menakipa minae. Sakiki Jisesilekiya magoina Jelusalemu numutoka yowebo menakipa malokakiya ayalo minae.

Jisesida maya ale jitae.

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-55; Jon 19:38-42)

42Ludaka maya holi onawamidana saina li lolowa ikaka onawa maya alili okaiyoko, holi onawa maya nisekoya onawa makoko aha neyoko, 43Alimatiya numutoti we Josepuya monoka kanisoleuti neboya duka miminabo weya Omailimo uliki we ilime soto pitibokumu ujapa oko nebo we maya omodala wibo maya ele hulikoko, Jisesida onola maya lekolo Paelatida maya loka oetaiyoko, 44Jisesi maya alo helihelae loko ata lowe kekadanaki, lowa wesida ujapa wenipomamidana maya ju lokaiyoko nisiyoko, Jisesi maya alo helihe loko loka oetaiye. 45Loka oetokoko, lowa ulalo wesida we napanipomidana gala maya elekoko Jisesida onowa maya Josepu maya aha leko wetiye loko liye. 46Sa-lokaiyoko, Josepumamoya Jisesida upala wasa jitibomuya lawo-lawo ukulo mako meina hekadanaki, emoki we malokaki wiki onowa maya yaloti pasiki li mikalo ikadanaki lawo-lawo ukulo lalouya wasa jikiki liki wiki ono molikaka ebaya ehada numuda Josepuma eimola golotoneboku hulimikiki, ehada napa makolotiya ipisiki li wiki aya alemidana epalo maya jiki lilae. 47Sa-ikiya nimolayoko, Magadala numutoti mena Mele ito Mele mako Josesida dolate maya ayalo miniki mudai-minaiye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index