Search form

Maki 3

Adela nosamibo we.

(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1-2Yu makoya Jisesimamo monoka numuda mako ade uka jenebo we neboku yowekaiyoko, aya wemidana adela le petadeko maya holiguma nenako, obi yowanu letatune likadanaki ujapa iki minae. 3Sa-niayoko, Jisesimamo ade uka jibo wemidana maya luwawateu sino-mino liyoko, sinaiye. 4Loko lokadanaki muki wewenasida maya sa-loko loka obetaiye: Holiguya wehe lonetibo nesa lolo okakalimoya wehe lonehe, ito lahelametibo nesa lolo okakalimoya wehe lone. Ito wewena kohaidokaka nesayahe, ito dilipe lalo okaka nesayae liye. 5Loko libo maya onoto lamiki eli hulikayoko, epalo molokaiyoko wenu nodelaidanaki eli lamabokumu Jisesi maya eke lokadanaki, adela uka jenebo wemamidana maya adeka peto liyoko adela petiyoko akuya woko wehe liye. 6Sa-okaiyoko, Palasisi wewenamasiya nena nena oko kohatune likadanaki Helotida wewenala yuhakiya lowa je.

Nohuto maya wavu-liki wewena nisiki li nupa ae.

7Sa-okaiyoko, Jisesi maya unala ipalale yuhamakiya nohutoka maya lemeyoko, Galeli numutokati wewenamakiya demesalo moliki leme. Saboya edimonipogo demesalo moliki lemamae. 8Jelusalemu numutokati ito Judiya ebaku maloka numutokati ito Itumao ebatokati ito Jodani no yola helegalokati ito Taeya numutokati ito Sidoni numutokati wewenakiya Jisesikaho oko moloko ibo ga maya elikadanaki wavu-liki nisiki li esa iki aitokaya minae. 9+ Sa-iyoko, Jisesi maya li esa abo wewenasiya ipisitabo nesa lekaiyoko, unala ipalale yuhasida maya liyoko noku lape makoya liki nisiki no ilikaloka maya molikayoko, yau maya yoweko minoko gahena wetome oko lo bituyo loko eliye. 10Muki wewenasida dilipe haka libokumuya aha niseko upaloka maya letudawolimoya lilime wati etibo ne, liki elikadanakiya, sa-etune likiki lahelamibo nesahena jelebo wewenamakiya muki nisiki li esa ayoko, noku lapemuya iwelalesidaya lo biye. 11Sa-iyoko nenako, oloha lahelamabo dukau yowiki minabo wewenasiya Jisesida nimudadanaki amowa jiki emoya Omaimidana ipalama minane liki lika lika ae. 12Sa-liki laboya, Jisesimamo emo monawala maya wetome iki li-lili monamitae loko lo hukobetoko ne.

Jisesimamo yowanulo we 12 dilipe molaibo.

(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Jisesi maya le bolau yowekoko, emo ukadunu elibo wewenasida maya ju liyoko nisiki li esa ae. 14-15Sa-ikayoko, emoki magoina minataboe loka, ito doli hekadeko monoka wetome iki li bitaboe loka, ito abuha-wowo bideko olohahena dukau minabo wewena dukauti kohaidiki doli hitaboe loka oko sa-iki yowanu litabo we 12-palasida dilipe eto eto okoko, dulinipoya aposolo wemae loko molabo ne. 16Aya wesida dulinipo sa-iki minae: Saimoniya uliwa ohatama Pitae loko molaiye, 17ito Jebetida ipala Jemisite unala Jonite, aya wewenasidaya dulinipo le nupa oko Poanelekesiye lokoya lemo gateutiya oo pou lokaka we. 18Ito Enduluwo, Pilipiyo, Batolomiyuwo, Matiyuwo, Tomasiyo, ito Alopiyasida ipala Jemisiyo, ito Tadiyusiyo, ito Saimoniya Lomu gamaniya le hulakolo sa-noibo we, 19ito Kaliyoti numutokati Judasiya mino-loko nowidanaki Jisesida mimi ibo we.

Jisesiko Pelejepuloko.

(Mat 12:22-32; Luk 4:14-23)

20Jisesi maya emo numudalaloka wiboya wewena wavu-liki li esa ikayoko nenako, nodenesa namae. 21Sa-ikayoko, Jisesidamuya wewenalalesiya nei molone liki labo gaya elikadanaki adelo letune liki wae. 22+ Sa-ikayoko, monoka monawa api-napi ibikaka we Jelusalemu numutokati nisebo wewenasiya sa-liki lae: Lahelamibo oloha mako uliwaya Pelejepulo loko nebo oloha maya ukalauya ne, ito olohasida we napanipomamoya ilime wati okaiyoko olohasidaya wewenasida dukauti kohaidoko doli hekaka noiye, liki lae. 23Liki labolawaya Jisesimamo alo elekadanaki, ju lo beko olohamidana elewoleyala alo asebetonebokumu koha moloko ga mako sa-loko lo biye: I'i, olohalimoya eimola unala ipapalalesidaya kohaidoko doli hekaka noibo nesa nehe. 24Mika makokou wewenasiya luwaku sila ikiki mini yolaloka maloka itaboya elewole iki minamideko, aya ebatoya ametekolaiye. 25Ito makoko yuhasiya auha likikihe ito sainama ikikiya mini maloka maloka itaboya elewole iki minamikilae. 26Sa-onenako, Olohalimoya eimola unala ipapalalekiya auha likiki mini yolaloka maloka iki minataboya, elewole ametibo nenako, Olohalimoya elewole amoko hulikoko mino leso etibo ne. 27Ito wewena makolimoya enemane oko adoha we makomidana numudalautiya yoweko uvaminala hipo oko lametiboto ne. Omutokoya aya wemidana ilo adelo nala jekoko alikaya yoweko litibo ne. Sakoya nala jekoko alikaya yoweko uvaminalaya lekolaiye loko liboya Olohamidana adelo nala jekoko weuna oluhosidaya kohaidoko doli hekaka noe, loko liye. 28Loko lokadanaki, sa-loko liye: Nemoya ga mako lo libituyo, elilo: Muki lahelamibo nesahena ito lahelamibo gahenaya wewenasida dupaloka leko letudawoya Omailimo aha le hulokaka anuwaya neboya, 29+ we makolimoya Omai weuna oluholamuya lewo letowo oetatiboya, Omailimo lihimala huloetatiboto minamiye. Sa-etibo nenako, aya lihima maya aya wemidana upalalo minowa minowa oko minakolaiye. 30Sa-loko liboya, Omai weuna oluhomidana elewoleyalaloti neyopa, oloha makolimoya Jisesida ukau lemeko ilime wati iyoko olohasida maya kohaidoko doli hekaka noibo ne, liki labokumuya sa-loko Jisesimamoya lo biye.

Jisesida dolaki unalamotaki.

(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Jisesida dolama unalamotakiya nisiki hetoka sini-miniki Jisesidamuya ju lae. 32Sakiya ju nilayoko, Jisesida maya ilimi wego iki minabo wewenasiya sa-liki li me: Ele-minape: Dokale unakale maya nisiki hetoka miniki emokumuya ju nilae. 33Liki layoko, Jisesimamo donele unanele motamuya nilahe. 34Loko lokadanaki, ayalo minabo wewenasitoka maya wenu deloko mudalo, donele unamotanele yuha maya edimoya minaboyae. 35Omailimo libo galoya eliki emesalo molikaka niabo wewenalikaya donele oluho unamotanele yuha maya minaboyae, loko liye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index