Search form

Maki 4

Yuha nesa tili okaka wemu koha moloko ga.

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1+ Jisesi maya aku nohutoka maya lemeko mudaiboya wavu-liki wewena nisiki li esa ikayoko, noku lapeu maya yoweko no ilikaloka nedanaki muki wewena maya akeloka minayoko monoka wetome oko lo biye. 2Sakiya minayoko, Jisesimamo koha moloko ga wavu-leko lo bidanaki makoya sa-loko lo biye: 3Elilo. Yuha nesa tili okaka we makolimoya yuha nesa tili ekolo wiye. 4Mijakuka maya woko tili omo nowiyoko, maloka lemo anulo jibo maya namasi nesa eliye. 5Malokaya lemo ehada mupilalo mika asolasi neboto lemo jiboya, mika napa minamiboto nenako, enemane oko wileko yowiha, 6ho maya lidanaki aya nesa maya luhawa hana wamidanaki opateko alala miye. 7Maloka lemo lilihau jekoko wileko yowiha, lilihalimoya mi jemikaiyoko ihilawa jamiye. 8Malokaya lemo mika lalou jibolawa maya dowa loko wileko yowiye. Sakoya wileko yoweko yawa makolimoya ihilawa 30 jiye, ito makolimoya ihilawa 60 jiye. Ito makolimoya ihilawa 100 jiye. 9Edimoya dataki minune likima maya aya monawaya eli wehe lilo, loko liye.

Koha moloko ga lo bekaka ibomidana monawa.

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Maloka wewena maya alo wiki suwikayoko, oluho unala ipalaleki maloka wewena magoina minabosikiya aya koha moloko gamuya loka itikayoko, sa-loko lo biye: 11Omailimoya ujapa olibetatibo onawamidana suna ibo gaya edimo elitae loko loneboya, hetoka minabolawasiya koha moloko gagoya elitae. 12+ Yamuya Aesayamamoya ga mako sa-loko luhuwa jenebo ga maya edimotoka nisekolaiye:

Domudalotiya mudaikaka nesa liki mudataha, ma mudai wehe lamikilae.

Ito datadunuya aha elikaka nesa liki elitaha, ma eli wehe lamikilae.

Duka li wili jamitaboya Omailimoya lihimanipoya le hulamideko aha minakilae.

Yuha nesalo koha moloko libo gamidana monawa.

(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13Jisesimamoya le omeko unala ipalalesida sa-loko lo biye: Maya koha moloko lobo gamidana monawa eli wehe lamahe. Sa-ikiya maloka koha moloko gamidana monawa maya nena nena iki eli wehe litae. 14Yuha nesa ihilawa tili okaka noibo welimoya monoka leko moneko tili noiye. 15Yuha nesa ihilawa lemo anulo jibomidana iki minabo wewenasiya monoka maya eleko le madonipou molatune liki sa-inabo maya, Olohalimoya enemane oko niseko aya monoka maya hipo oko le hulokaka noiye. 16Ito yuha nesa lemo ehada mupilalo jibomidana iki minabo wewenasiya monoka maya lahelepa iyoko enemane iki eliki li dukau molikaha, 17dukauya luhawa le ilitamoko onawa minawasi minadeko, monokaya dukau nebokumuye liki kohaidi-liki wiki ulana molibitatabo onawalo maya enemane iki limiki udatabo ne. 18Ito lilihau lemebomidana iki minatabo wewenasiya monokaya elitaha, 19ma mikauti nesalimo eda delokaka noibo nesaya, ito ehadamu dumu helekaka noibo nesalimoya, ito aito-aitomidana nesalimoya dukau minoko dumu helekaka noibo nesalimoya dukauya minokadanaki, monokamidana maya jeko hitomikaiyoko. monoka ihilawa maya edimotoka soto pamiye. 20Ito mika lalou lemo jibomidana iki minabo wewenasiya monoka maya li pilikiki liminayoko, monoka ihilawa maya edimotoka soto pekaka noiye. Maloka wewenasitokaya napa apulu oko jekaka noiye, ito maloka wewenasitoka maya muki jekaka noiye, ito maloka wewenasitoka wavu-leko jekaka noiye.

Le jekakamu koha moloko ga.

(Luk 8:16-18)

21+ Loko lokoko koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Leya wewena makolimoya lepa okoko sipa iwaukahe, ito somo ulauka molokoko jeko hitamekolaiye. Lepa okoko maya molokaka noibo ebatoka maya moladeko, muki ebatoka lameda lekolaiye. 22+ Ayamidana oko Omaimidana suna onebo nesa maya woko tolowa ametiye. Alikaya soto pitibogo ne. Ito halukuka netibo nesaki asako soto pe suwekolaiye. 23Data golotonetibo wewenasiya maya nolobo gaya eli wehe liki elilo.

24+ Sa-loko lokadanaki, edimoya maya galoya eli wehe liki elilo. Ga maya elitabo nesa leko Omailimoya monoka gaya libekolaiye. Ito yagoya minamiye. Leko isaloka yoweko libekolaiye. 25+ Ito monoka dowa liki ujapa iki li-minatabo wewenasida maya Omailimoya ayaloya makoki le omeko bekolaiye. Ito monoka dowa liki ujapa amitabo wewenasiya ahago le-minupe liki litaha aku hipo okoko le eimolatoka molokadeko, ahanipo minakilae.

Yuha nesa wilekakakumu koha moloko ga.

26Jisesimamo ga mako sa-loko lo biye: Wewenaya Omaimidana monoka oholauya yowekakamidana monawaya sakoya ne: We makolimoya yuha nesa mikauya tili okadanaki minoko, 27voya wavu-leko udokadanaki yamidana monawa muda wehe lamiyoko, yuha nesa maya wileko yoweko napa noiboya, 28mikalimoya eimola lulu jeko wileko yoweko napa okaka noiye. Api oko potoko yoweko aila jekoko ihilawaya jekaka noiye. 29+ Sakoya ihilawa jeko halatoko lokaiyoko maya, leko natudawo onawa maya alili okaiye lokoko mida numuda litae loko doli hekaka noiye.

Masteti ya yuhamu koha moloko libo ga.

(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)

30Ga sa-loko le koloko liye: Omaimidana oholau witabo wewenamuya nena nesalo lo moloko letuwe. Ya nesamidana iki minae loko nenahalo maya koha moloko letuwe. 31Ya mako uliwa masteti yamidana ihilawa suda liki minae. Aya nesa maya liki moniki tili ikili niayoko maya, muki yuha nesasida asebetoko lasomosolasi neboya, 32tili ikayoko wileko yoweko napa-napa oko liwana napakiya yowekaiyoko, namahenasiya nisiki akawau maya numudanipo vikaka niae.

Jisesimamoya koha moloko libo gamidana monawa lo biye.

(Mat 13:34-35)

33Jisesimamo aya koha moloko gamidana wavu-leko alo elitabotoya monoka lo biye. 34Ga mako lo bekolo noidanaki koha moloko gautigo lo beko mako alo elitabo nesa leko lo bamidanaki, eimola unala ipalale yuhakigo magoina minayoko yalogoya ga monawa lo soto moloko lo biye.

Jisesikaho liboto ahuhu napa nisibo haka libo.

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Aya yupeka ludaka maya Jisesimamo unala ipapalalesida maya noku lapeuma alo yola helega wetune, 36loko lokaiyoko li esa iki minabo wewenasida maya hulibitikiki noku lapeu maya yoweko neyoko unala ipalale yuhasiya ilimi-liki yola helega maya niwayoko maloka wewenasiya noku lape makomauya yowikiki demesalo moliki wae. 37Sakiya niwayoko ahuhu napa-napa nisekoko no maya alahuka jeko hulo noku lapeu maya moloko nolimo waitekolo iboya Jisesi maya lemeko ulauka yeimaya madonaloya ya mako leko niseko madona jeikoko udoneyoko, 38unala ipapalesiya ilimi sinikiki monoka ujapa wete yamalae, noku maya sima natudawo nesa noluniyo, emoya nenaha iyoko lemokumu elamoko aha minane liki lae. 39Sa-liki layoko, Jisesi maya sinokoko ahuhumidana maya auha mekoko nomidana maya auha meko alahuka jamoko moletoko mino loko liyoko, lasi maya suwiyoko no maya apa jiye. 40Sa-okaiyoko, unala ipalalesida maya auha beko nenahamu domoda wokaiye. Nemodamuya napa iki elewole iki data ki nemamahe, loko liye. 41Loko lokaiyoko, domodanipo adoha wokaiyoko, edimonipo wetome-katome iki sa-liki lae: Agae, maya aitomidana we nenako lasima nebo ahuhuma neboya emo gala maya eli leiyolae, liki lae.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index