Search form

Maki 8

4,000 wesida nodenesa beko naibo.

(Mat 15:32-39)

1Aya yupekaya wewena wavu-liki nisiki li esa ikaboya nodenesanipo minamiyoko, Jisesimamoya unala ipalalesidama ju loko sa-loko liye: 2Wewena muki maya nodenesanipo namiki nemoki magoina miniki loweki makoki yulaka moneyoko ganipo elekoyo. 3Nodenesa namabotoya numudanipo hoto maya nenako, numudanipoloka doli hituboya anulokaya domuda nana vekolaiyoko noloyo. 4Loko liyoko, unala ipapalesiya numudahena ito mijahenaya minamibotoya nena nenako maya nodenesa nakahauti ohu jeko leko niseko beko natune. 5Liki layoko, Jisesimamo edimoya beleti nenaki li-minae loko loka iyoko, 5 le-minune liki lae. 6Liki likayoko, Jisesimamoya muki wewenasida maya mikalo minalo liyoko mikalo minikayoko, aya beleti 5 maya lekoko Omaitoka epoka lokadanaki, posekadanaki unala ipapalasida ona moliki wewenasidama bitae loko biyoko liki moniki ona moliki yalo minabo wewenasidama be. 7Lahawama asola minokaiyoko, yamuki Omailoka epoka lokadanaki mauya ona moliki bilo loko lo biyoko sabo ne. 8Wewenamasiya niki niki ohumanipo okaiyoko, lumawa lana-hana nebolawaya manoda lape 7 owa jiki waitokaiyoko li molae. 9Aya nodenesa nabo wewenaya 4 tauseni wewena miniki nae. 10Sa-ikayoko, numudanipoloka doli he molokaiyoko wikayoko, unala ipalekiya enemane iki noku lapeu maya yowikiki li Talamanuta numutokaya wae.

Oliwaki nesa elewolemidana mudatune liki lae.

(Mat 16:1-4)

11+ Wiki yaloka maya minayoko, Palasisi wehenamasiya nisikiki Jisesilekiya lowa moila hikadanaki, okulumauti we netihe, ito ma mikauti we netihe mudatune likiki, ohumanau hiki oliwaki nesahenama le soto moladeko mudatune liki layoko, 12+ Jisesimamoya mudaidaibo maya wehe lamiyoko, sa-loko lo biye: Edimoya saina jelaibo wewenasida dilipe dowa loyoko muda-elikadanaki oliwaki elewole nesa mako le soto moloyoko mudatune liki nilaboya, nenaha iyoko nilae. Sa-iki nilaboya, wehe loko lo libituyo, elilo: Maya weya elewole nesa mako le soto moloyoko mudamikilae. 13Loko lokoko akuya aya wewenasida maya hulobikoko unala ipalalekiya le ma helegalokama nisiye.

Uliki we Helotiki ito Palasisi wewenaki monawanipo.

(Mat 16:5-12)

14Sa-ikikiya beleti makoya liki witabo nesamu data molokaiyoko hulikiki wayoko, beleti makokogoma noku lapeu maya aha ne. 15+ Sa-iyoko, Jisesimamoya Palasisi wewenaki Helotimaki suwa-sawa monawanipomu koha moloko gaukatiya data leko sa-loko liye: Palasisi wewenaki ito uliki we Helotikiya ehe, lulu jekaka noibo nesanipolimoya kohaidokatiyo. 16Loko liyoko, unala ipalalesiya beleti lulu jekaka noibo nesamuya nolihe likigo data kiki edimonipoloka ligi hagi iki sa-liki lae: Beleti maya lata molaiyoko hulikoko nisudawomu liye, likigo minae. 17Liki labo galimo ataloka nisiyoko elekoko sa-loko lo biye: Edimoya beleti hulikoko nisudawomuya liye liki nenahamu nilae. Aijo maya nodenesa wavu-leko wewenaki minoko le soto molobotoka maya mudaikaboya, monawa eli wehe lamahe. Edimoya datauya owaha golotamiye. 18+ Domudatipolotiya mudamahe. Datatipo yaitaya neboya, molokaiyoko sahe. 19Wewena 5 tauseni wemuya beleti lade maloka suwiyoko beletiguti maya posekoyoko niki ohumanipo okaiyoko, lumawa manoda lape nenakima waitiyoko li molae. Loko liyoko, edimosiya onoto liki 12-pala ne liki lae. 20Sa-liki likayoko, wewena 4 tausenisida beleti 7-pala boyoko niki ohumanipo okaiyoko lumawa aka iki manoda lape nenaki jiki waitokaiyoko li molabo ne. Loko loka iyoko, edimosiya 7-pala ne liki lae. 21Liki likayoko, yalo maya mudai-minabo maya neboya, omutoko lolo olibetobo nesakidana oko aku aha lolo etubone liki owaha eli wehe lamiki nilahe, loko liye.

Betiseda numuto we mako omuda likaibo we le pana ketaiye.

22Sakiya wiki Betiseda numutoya wayoko, omuda likonebo we makoya ilimi-liki Jisesima nebotoka nisiki adeloti le pana ketatiye liki ilimi-liki nisiki hui-pui ga lae. 23Likayoko, aya wemidanama adelo leko numuda lekaka lemeko etehuma oko adelo molokoya omudalalo maya hiletokoko adedunu le eleko sisiwa jetaidanaki sainahenama nomudape loko loka oetaiye. 24Loko loka oetaiyoko, aya wemamo omudala maya pana kekoko wewena nimoneyoko nomudaidoboya, jakidana iki neyoko nomudaidoe. 25Loko liyoko, akuya adeladunu omudalalo sisiwa jetokaiyoko, yaloti maya muki nesa maya muda kolosoko mudaoe loko liye. 26Sa-okaiyoko, Jisesimamo aya wemidanama oli heko numudalaloka huloko, woko numuda ebatokaya omutoko wamo loko lo miye.

Pitamamo Jisesida monawala lo soto molaiye.

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Jisesimamo unala ipalalesidama dilipe-loko Sisaliya ebakuka uliki we Pilipida ulilalo ebatoya wiki muki numuto namato wae. Sakiya anuloka niwikiya unala ipalalesidama sa-loko loka obetaiye: Muki wewenasiya nemokumuya ekahima ne liki likaka niae. 28+ Loko liyoko, emodamuya noku udobetokaka we Joni maya akuya soto peminane liki nilayoko, ito malokasiya Ilaija maya hapa okulumau yowenebo we maya aku lemeko minane liki nilayoko, ito malokasiya hapa yeikala Omaimidana epaloti ga likaka weuti maya makomanipo sinokoko minane liki likaka niae, liki lae. 29+ Liki layoko, akuya loka obetoko edimosiya nemodamuya ekahi maya ne liki likaka niae loko liyoko, Pitamamoya emoya Omailimo olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya minane. 30Loko liyoko, Jisesimamo wehe loko lokaniyo, wewenasida maya ya wema ne liki wetome iki li bamilo loko lo hukobetaiye.

Jisesimamo helitibo onawamu ohuwa hukoko liye.

(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31Sa-okaiyoko, aya yupekaya ga mako sa-loko lo soto moloko api-napi oko lo biye: okulumauti we uti nemodaya muki monoka monawa api-napi ibikaka weki ito Omaitoka jokila hi mikaka we napaki ito ujapa wesikiya mudaneli hulikiki miluma nesa linitiki kohaneli helikadeko, onawa loweki makokiya minokoko hele-minatubokutiya aku sinakoloe. 32Loko lokaiyoko, Pitamamo olisauti ilimetibo weya helamekolaiye loko ata je-minoko osele ga lane loko auhala miboya, 33Jisesimamo mino wili jeko maloka unala ipapalasida maya mudaidokoko sa-loko Pitada auhala miye: Emoya wewenasi datauti likaka niabo gama lokaninako, Omaimidana gala maya elamoko lokaniyo, emoya Olohakidana welika mino oli o.

34+ Loko lokadanaki muki wewenaki ito oluho unala ipapalalesidakiya ju lo beko sa-loko liye: Wewena mako nemo nemesalo molatune likima dupamo elitibo nesamu eli hulikiki wiki miluma nesa li ohilibitiki kohaidi helitabomuya eliki oli ibamideko eli hulikiki nemoda nemesalo molalo. 35Ito wewena malokasiya dukanipo liki imiya likiki minataboya dukanipo opa etibo ne. Ito wewena mako nemokumuye liki ito gawa lalowamuye liki duka wina itaboya elewole depa mutiwa likilae. 36Ito wewena malokasiya ma mikau nebo nesa mukiya li suwikiki wiki edimonipo dukanipo woko opa oko leso etiboya, aya ma mikau uvaminalimoya nena nenako dilipe wati etiye. 37Dukamidana weunaya akuya nena nenakima meina hikiki aku litabo ne. Sakoya minamiye. 38Lahelamibo nesa lolo ikaka niabo wewena ito Omaimidana demesa mikaka niabo wewenasida luwanipou minudawo wewenalikaya, nulinemuhe monokanemuhe wetome itabomuya owanipo helitaboya, okulumauti we uti nemo ahoneda lamedalalimoya mupilanelo yowekadeko, eto iki minabo okananipoki weki magoina lemetudawo yupeka maya owatipo helebomidana oko nemokiya ulinipo le sawa jitubomu owane helekoloe.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index