Search form

Matiyu 15

+ Latanilolesi api abo monawa.

(Mak 7:1-13)

1Ya onawaloya Palasisi wewenahena ito monoka monawa api-napi ibikaka wehena malokakiya Jelusalemugati nisiki Jisesida maya sa-liki loka itae: 2Unaka ipakale yuhasiya latatele monawanipo maya li-minamiki nenaha iyoko hulikae. Nodenesa natune liki duki li huma jikaka nesa liki dadeya nokalawe amae. 3Liki likayoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Edimoya nenahamuya latatipolesida ganipo eli likili Omailimo lo hukobetaibo ga maya auta ikaka niae. 4+ Omailimo sa-loko lonebo maya ne: Dokako ahokakosida dulinipo le sino. Ito makoya wewena makolimo dolako aholakosida dupaloka lahelametibo ga lo molatibo maya alo kohakuniyoko helitiye loko lonebo ne. 5Sa-oneboya, edimoya sa-liki likaka niae, wewena makolimo dolako aholakosida nasahili obetatuwe loko libo nesa maya alo Omaimidana he mekoe. 6Loko letibokumuya edimosiya aha nesa ne likiki dolako aholakosida nasahili obetatibo anuwa maya hiki li likaka niae. Sa-liki likiki Omaimidana gala maya li wasa jikiki edimotipo ahotipole dotipolesida ganipo maya li sawa jiki li-minikaka niae. 7Depa ulumatipo lowe nebolika, Omaimidana epaloti ga lokaka we Aesayakaho iha hukoko libo maya wehe loko edimokumuya lonebo maya ne. Omailimo libo ga maya sa-loko luhuwa jenebo maya ne:

8Maya wewenaya depadunugoya nuliya li sinikaka niaboya, dukaya nemotoka moli nemamiki hotokaya moli-minae.

9Wewenasiya Omaimidana gala ne liki aha wewenasida ganipo maya li bikaka iki minadanaki suwa nesa liki lipi nimikaka niae.

Luka le opa okaka nesa.

(Mak 7:14-23)

10Jisesikahoya sa-loko lo bekoko wewena muki ju liyoko emotoka nisikayoko sa-loko lo biye: Nemoya ga maya lo libekolobo maya eli wehe liki elilo. 11Niki mikili niayoko ohumatipou lemekaka noibo nesalimoya duka le huma jametibo ne. Depauti yowekaka noibo nesalimoya duka le opa etibo ne. 12Loko lo bekaiyoko, unala ipalale yuha lemoya amaitoka woko sa-loko lo mune: Emoya Palasisi wewenasida ga lobedawo maya eli lahelamibo ae. Sakiya eli lahelamabolawa maya alo ele-minape. 13Liki likayoko, Jisesimamo Palasisi wewenasida monawanipomuya koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Yaya okulumau ahonekaho yuha amiyoko aha eimola ata eliboto wileko yowiboya alika asutoko luhawakiya le hulakolaiye. 14+ Sakoko edimoda hulobetokadeko aha minatae. Palasisi wewenaya domuda likaibo wewenakidana minae. Omuda likaibo we makolimo omuda likaibo we makomidana anu ilipitibo nehe. Domuda likaibo we lowesiya emo adelo lideko maya emo adelo lideko ikiki anu moliki wisaiboya lowe loweya aleuya limikilaiye. 15Loko lokaiyoko, Pitamamo aya koha moloko gamidana monawa lo soto moloko lideko eletune loko liye. 16Loko lokaiyoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: I'i, edimoya aya wewena suda liki ga monawa maya eli wehe lamahe. 17Depadunuya nodenesa niki mikili ikaka niayoko ohumatipou lemekaka noiboya, eimola anulauya lemekaka noiye. 18+ Ito depauti yowekaka noibo nesaya dukauti yowekoko dilipe opa okaka noiye. 19Wewena dukauti yowekaka noibo nesaya sakoya ne: Lahelamibo nesa lolo etudawo, lata kekaka nesaya, ito wewena kohaido heletudawo nesaya, we olisa mena olisa okaka nesaya, anulo monikaka nesa, ito ukele okaka nesa, suwa lokaka nesa, ito wewena demega lokaka nesaya. 20Yatokamidana nesalimoya dilipe opa okaka noiye. Lade nokalawe amoko nodenesa natudawolimo luka le opa ametibo ne.

Kenani ebakukatiya hetoka menalimo elewole oko ata kiye.

(Mak 7:24-30)

21Loko lokoko, Jisesikima numuda eba maya hulokoko Taiya numutoka ito Sidoni numuda alililokaya woko minuniyoko, 22Kenani numutokati hetoka mena mako emotoka nonisidanaki, amowa jeko sa-loko ju loko lo miye: We napane emoya Dewitida ouvamela lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo we yamalae, milumane elenetamane. Oloha lahelamibo makomalimo oluneda ukauya yoweko minokoko ilime opa napa okaka noihao. 23Loko libo maya Jisesimamo ele aha nesa lolo oikoko nowiyoko, unala ipalale yuha lemo sa-loko lo mune: Maya menalimoya newe newe loko lomo nonisiboya wehe lamiye. Emoya oli he moladeko wideyowo. 24Loko lokuniyoko, Jisesimamo sa-loko lo limiye: Nemoya Isilaelo wewena wiki tolowa i-minabokuti maya dilipe-loko nisitane loko noli hekaiyoko lemobo maya ne. 25Loko lokaiyoko, aya menamamo enemane oko iguka i bola he nomidanaki sa-loko liye: We napane yamalae, nilime wati ogae. 26Loko lokaiyoko, Jisesimamo Isilaelo wewenasiya Omaimidana makulaya omutiki litabokumuya elekoko koha moloko ga mako sa-loko lo miye: Oluhonipolesida nodenesanipoya hipo ikiki ulasida bitabo nesaya wehe lamiye. 27Loko lokaiyoko hetoka menamamoya Isilaelo wewenasigo nehekala, eimolakiya Omaimidana makula mako litibokumuya ele-minoko sa-loko liye: We napane yamalae, yaya wehe loko lokadawoya, nemoya ma letuyo. Nodenesa nokaka namabetalotiya ula oholasiya nodenesa ninayoko lanawa lemo jibolawaya ulasiya usiki nikaka niaboyae. 28Loko lokaiyoko, Jisesimamo sa-loko liye: Emoya uka laloki minokoko lokaninako, yamuya ladawo nesa maya soto pekolaiye. Loko lokaiyoko, aya onawalo maya wehe loko oluwa maya haka liye.

Jisesikaho muki wewenasida dilipe haka liye.

29Sa-lokoko Jisesimamo akuya numuda eba maya hulikoko wili jeko Galeli no ilikaloka maya woko moneko bola makomauya yoweko ne. 30Sakoya yoweko neyoko, wavu-liki wewena aito-aitomidana wewena li esa ae. Sakiya li esa abo wewenahenaya dilo libohena ito domudalo libohena, ito ebilihena ito gahena lamabo neihena ito saina delaibohena maya muki dilipi-liki nisiki limi Jisesida iloka maya molikayoko, dilipe haka lo suwiye. 31Sa-ikayoko, gahena lamabohena maya depa le lalo okaiyoko gahena maya lae. Ito di dade ihibo wewenahena maya dilipe lalo okaiyoko dowa liki minae. Ito dilo libo wewenahena maya sini wehe liki minae. Ito domudalo libo wewenahena maya domuda le pana kekaiyoko, domuda mudae. Sakiya minayoko, muki wewenasiya mudaikiki agae liki, Isilaelo wewenasida Omainipomidana epoka lae.

4,000 wewenasida nodenesa beko naibo.

(Mak 8:1-10)

32Sa-ikayoko, Jisesimamo unala ipalale yuha lemoda maya ju lo limiyoko emotoka nisekaiyoko sa-loko lo limiye: Muki wewena maya nodenesa namiki onawa loweki makoki yupeka nemotoka miniki monebokumuya elekoe. Sa-ikanako, nodenesa namabotoya oloti doli hekoyoko numudanipoloka witaboya anuloka niwideko domuda nana vokadeko limiki udatahe loko yamuya madoneuka opa napa okaiye. 33Loko lokaiyoko, lemote sa-loko lo mune: Aha ameto maya minudanako, nodenesaya nakahauti le soto moloko le beko natune. 34Loko lokuniyoko, Jisesimamo loka oletoko edimotokaya beleti nenakima ne, loko lokaiyoko, lemoya beleti 7-palaki ito lahawa amanamasiki le-minune. 35Loko lokuniyoko, aya beletimaki lawahamakiya liki nisilo loko lokaiyoko, liki nisiki limi mikuniyoko, muki wewenasida maya mikalo minalo lokoko, 36Omaimidana epoka lokadanaki aya beleti maya poseko unala ipalale yuha lemoda maya limiyoko leko moneko ona moloko beyuniyoko nae. 37Sakiya niki niki dohumanipo okaiyoko nodenesa lumawa nebolawa maya manoda lape 7-pala owo jiki waitoko le molune. 38Nodenesa nabo weya 4 tauseni yamidana wewenaya miniki naboya, menakipa oluhosidaya lepamune.

39Sa-okaiyoko, Jisesimamo aya wewenasida maya doli hekaiyoko niwayoko, lemoki noku lapeu maya yowekoko yola helegaloka Magadani mikaloka maya wune.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index