Search form

Matiyu 27

Jisesida maya Paelati neboto ilimi-liki wae.

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

1Nekewa ho maya noyowiyoko, Omailoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka ujapalo wemakiya Jisesida kohatune liki lowa je. 2Sa-likiki nala jiki liki wiki uliki we napa Paelati neboto maya obi itakili ilimi-liki wae.

Judasi maya helibo.

3+ Judasima Jisesida mimi ibo wemamo mudaibo maya Jisesida helitiye liki li hukimikayoko, Judasi maya akuya ukala le wili jekoko, aya siluwa ehada 30 maya Omailoka jokila hi mikaka weki ito monoka ujapalo wemaki minabotokaya aku leko woko biye. 4Leko woko nobidanaki sa-loko liye: Nemoya lihimaya le-minoe. Lihimala minamibo we maya mimi okoyoko helekolaiye. Loko liyoko, aya wesiya yaya lemo nesate minamiye, emoka nesakaya ne. 5Liki layoko, Judasimamo aya omolu ehada maya leko yoweko monoka numuku maya hutili oko hulikoko woko yalo maya nala iye.

6Nala okaiyoko, aya Omailoka jokila hi mikaka we napasiya aya omolu ehada maya likiki sa-liki lae: Maya omolu ehadaya we mako helekolo noibo wemidana ehadala maya ne. Yamidana ehada maya monoka numuku ehadakiya magoina molamilo liki li huki-minabo maya ne. 7Liki ligi hagi iki ga mako li hukae. Sa-liki likiki mika makomalokati wesida ono molikaka eba netiye likiki aya ehadaloti maya somo lolo ikaka wesida mikanipo maya meina he. 8Sa-ikiki aya mikamidana uliwa maya olada mikae liki molae. Sakiya molabo uliwa maya olotiya aha ne. 9+ Sa-ikayoko ga mako hapa yeikala Omailimo epaloti ga lokaka we Jelemayada lo mibo ga maya niseko ulolotiye. Emoya luhuwa sa-loko jenebo ne:

Edimoya aya omolu ehada 30-ya Isilaelo wewenasiya aya ehadamuya li molabo maya, maya wemidana meinawa ne liki li-minabo maya nenako,

10aya ehadaya likiki mika somo lolo ikaka niabo wesida mikanipo meina heboya we napalimo lo nimiboto nesa lolo ae.

Paelatimamo Jisesida monawalamu loka oetaibo.

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)

11Jisesida maya ilimi-liki wiki duliki wesida we napanipomidana omudalo maya ilimi sinae. Sa-ikayoko, uliki wemamo loka oetoko emoya Juda wewenasida duliki wenipo napa maya minape. Loko loka oetaiyoko, Jisesimamo yaya eimoka galoya lokane loko liye. 12Sa-loko lokaiyoko, Omailoka jokila hi mikaka wemaki ito ujapalo wemakiya Jisesitokagoya ga maya li molikigoya lae. Sakiya laboya edimo labotoya mako bekimi oko lo bamiyoko nenako, 13Paelatimamo sa-loko liye: Muki gaya li obilo nimoligitaboya ele-minape. 14Loko libo maya Paelati libo galo maya bekimi oko lo mamibo ne. Sa-okaiyoko nenako, duliki wesida we napanipomamo ata etipo kenebo ne.

Jisesida helitiye liki obi itabo.

(Mak 16:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)

15Esenipo vobetaibo holi onawau maya melekeu melekeuya nala numuku minabo wewenasida Juda wewenasiya olutobetatane liki we makomidana uliwa likayoko, uliki wemamo nala numukuti doli heka doli heka iyoko, aya wewena maya numudanipoloka wikaka abo ne. 16Sa-iboya, aya onawaloya we mako uliwaya muki ebakuka hutili oko wibo we makoya nala numukuya nebo ne. Aya weya Jisesida abala uliwa Balabasi. 17Sa-okaiyoko muki weloti menaloti li esa ikayoko, Paelatimamo loka obetoko edimoya ekahidama esewa voetokoyoko edimotoka wetiye liki nilae. Lahelamibo nesauti dilimekaka we ne liki likaka niabo we Jisesidahe, ito Jisesida abala Balabasidaya esewa voetatuwe. 18Loko liboya, Jisesida uliwa maya yowekaiyoko, edimo dulinipo maya lemekaiyoko, mulunipou nosamiyoko obilo maya ilimi soto molabokumuya Paelatimamo elenedanaki aya wewenasida maya loka obetaiye. 19Sakoya Paelati maya obi ga lo hukokaka siyalo maya yoweko neyoko, menalamamo luhuwa nesa jeko sa-loko lo miye: Emoya aya we yaitaya wehe loko nebo we maya neyo, emokahoya ga mako upaloka lo molamo. Oloti lubukaya aya wemidana wamola mudaobo nenako, milumala adoha noeloe, loko liye.

20Ito edimo Omailoka jokila hi mikaka weki ito monoka ujapalo wekiya wewenasida mulunipou higi iki sa-liki nilayoko, Balabasida maya esewa voetatiye liki Paelatitoka nilikiya Jisesida koha heletune liki layoko, 21Paelatimamoya sa-liki likanako, maya we loweuti ekahidama huloetokoyoko edimotoka wetiye loko liyoko, matoka wewenamasiya Balabasidae liki lae. 22Liki layoko, Paelatimamo sa-loko liye: Sa-oneboya, lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo we ne liki labo we Jisesida maya nemoya nenahama oetatuwe loko loka obetaiyoko, aya we yaitaya leko woko yoho yaha yalo nalawa oko teto liki lae. 23Liki layoko, Paelatimamo nenahamuye loko loka obetaiye. Aya weya nenahaloma olisa okaiyoko nilae loko libo maya, aya wewenamasiya Paelatida gala maya mi ji hulikiki yoho yaha yalo nalawa oko tetowo liki pigi jiki lae. 24+ Liki layoko, Paelatimamo elibo maya emo letibo ga maya mumu lametibo nesa leko lowa napa soto pitibo nesa lekaiyoko nenako, muki wewenasida dowisaloya no maya kise hulo lapeu molokoko adela nokalawe oko le hulonebo ne. Sakoya adela nokalawe noidanaki, sa-loko liye: Maya weya kohatabomidana lihimalaya nemotoka minamekolaiye, edimo nesatipoe. 25Loko liyoko, matoka wewenamasiya liboto maya sa-liki lae: Aya lihimalaya lelimoteloka ito oluho laopilatelokagoya netiye, liki lae. 26Sa-okaiyoko, Paelatimamo Balabasida maya olutoetaiye. Sakokoya Paelatimamo libotoya Jisesida maya uhedawaki oijoloti kohaki ito yoho yaha yalo nalawa iki tibitikaka oijoloti maya kohaikiki helitiye loko imi wesida dadeu maya molaiye.

Imi wesiya Jisesida lahelibo lahelamibo nesa upalo lolo itabo.

(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)

27Sakikiya uliki wemidana imi welalemasiya Jisesida maya ilimi-liki uliki wemidana numudala luwakuya yowiki muki imi wehena maya li nupa ae. 28Sakikiya Jisesida galalo maya uliki wekidanaya lolo itadanaki upalo olo jenebo nesa maya ololotiki li hulikiki duliki wesi olo jikaka niabo nesa maya liki nisiki ohugo nesaya olo jitikikiya, 29asowalaki nalaloti adakolila lolo ikiki madonalo olo jitikiki ade lamawakaloka maya akepa oijoya mako letiki mikayoko lenebo ne. Sakoya leneyoko, imi wemasiya amaitokaya nisiki okepa jiki di bola hi miki sa-liki lae: Esekane aliyo, Juda wewenasida duliki wenipomae. 30Sakiya ni-liki okepauka matokaya etehu nitiki adelau meyoko lenebo oijoloti maya wowotiki nikohaiki okepalo matokaya jimi yowiki limiki iki minabo ne. 31Sakiya okepa jiki niladanaki ohugo upalo olo jitabo nesa maya ololotiki li hulimikiki eimola upalo olo jeko monekaka noibo nesa maya liki nisiki olo jitae. Sakiya olo jimikiki yoho yaha yalo tibitakili kohaidikaka niabo oijoloti maya kohai helikili ilimi-liki wae.

Jisesida yoho yaha yalo maya kohabo.

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

32Sa-ikili ilimi-liki niwayoko, Sailini mikaukati we makoya uliwa Saimonikahoya anulo nonisiyoko mudaibo maya Jisesida yoho yaha yala maya ohitiye liki ula molikayoko, 33magoinaya eba makomaloya wae, aya ebaya uliwa Gologota. Ya eba uliwamidana monawaya sa-loko ne: Madonamidana ono ebalae. 34Loko nebotoya yowikiki Jisesima natiboe liki waeni no makoya mukasikidana elibo nesakiya li opa napa ikiki Jisesida maya miluma eleko elola wokatiye liki me. Sakiya mikayoko noko elibo maya, ekesa okaiyoko namoko hulikaiye.

35+ Sa-okaiyoko, yoho yaha yalo kohaiki te. Sakiya kohaiki timikiki ono makoya kasikidanaya moliki asitibo wemamo Jisesida upalo nesa maya litiye likiki molae. 36Sa-ikiki ayalo maya ujapa iki minae. 37Sa-ikikiya, madonalokaya obi itabo aya sa-liki luhuwa jiki molitikayoko nebo ne: Maya weya Jisesimae, Juda wewenasida uliki wenipomae. 38Liki luhuwa jiki molikiki, Jisesida apila maloka malokaya ukelelo weya makoya kohaiki ade atahakaloka tiki ito makoya ade lamawakaloka tebo ne.

39+ Sa-ikayoko, wewena wiki nisiki abo wewenasiya mudabo maya madonipo oke oke nojiyoko mudaikiki ulana moliki lika lika iki sa-liki labo ne: 40+ Emokahoya monoka numuda napa maya le opa okoko onawa loweki makoki nowideko akuya le sinoko vetubo ne loko lokaka adawo we maya minaniyo, eimoka upakaya le yasi owo. Emoya Omaimidana ipala minatadawoya, yoho yaha yaya hulikoko lemamane. 41Liki nilayoko, Omailoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka monawa api-napi ibikaka wekiya nisikiki eme jiki sa-likiya litae: 42Wewena malokasida dilipe yola molokaka ibo we maya neboya, eimola upalaya le yasi ametibo nesa lekaihelae. Emoya Isilaelo wewenasida uliki wenipo maya netiboya, olotiya yoho yaha yalotiya pasokoko lemetine. Sakoya lemekadeko lemokahoya muda-elokoko emesalo molatudawo nehao. 43+ Emoya Omailokaya elewole oko ele-minoko nemoya Omaimidana ipala minoe loko lokaka ibo maya neboya, Omailimo olotiya emodamu elenetiboya, yoho yaha yalotiya ilime hulatibo neha. 44Liki layoko, we lowema Jisesida apila maloka maloka nalawa iki tebo wemasiya asaikiya Jisesida eme jiki laiye.

Jisesima helibo.

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

45Holiga maya muki mikauka lubu jeko suwokoko mino-loko nowiyoko 3 kilokuya lolo okaiyoko, 46+ Jisesimamo eimola galautiya ga napauti sa-loko liye: Eli, Eli, lema sapakatani, loko liye. Loko liboya lemo gateukatiya Omaine yamalae, Omaine yamalae, nenahamuya holonetokane. 47Loko liyoko, amaitoka minabo wewenamasiya eli opa ikiki maya wemamo Ilaijadama ju noliye. 48+ Liki layoko, ayauti we makolimo lolosa jeko woko noikidana nesa makoya leko nisekoko akepa oijo lolowalo maya molokoko ekesa waeni nokuya hekoko leko woko Jisesi maya natiye loko mekolo noiyoko, 49maloka wewenamasiya sa-liki lae: Aha mudamino. Ilaijakaho niseko ilime hulatihe, mudaminoko letuniyo. 50Sa-liki nilayoko, Jisesi maya ga napauti ju loko weuna oluhola maya huloetaiyoko wiye. 51+ Sa-noiyoko, monoka numuda napau Omaimidana owisalo yowikaka niabo ateto imaha molabo lawo-lawo maya lolowaloti yokawa jeko boloto-loko lemeko woko le maloka maloka iye. Sakoya mima napa-napa oko ehada napahena maya jewo posewo iye. 52Sa-noiyoko, ono molikaka ale makoya eimola golotiye. Sa-iyoko Omaimidana wewenala hapa yeikala helebo wewenahenaya sinae. 53Sakiya sinikiki ono molikaka eba maya hulikiki Jisesida emeke moliki Jelusalemu numutoka maya wayoko, muki wewenamasiya miniki mudai-minae.

54Sa-iyoko, imi wesida we napanipolemaki ito imi wemakiya Jisesito ujapa iki minadanaki, mika maya mima noiyoko ito maloka nesahena maya soto piyoko, domodanipo adoha wokaiyoko nenako, maya weya wehe loko Omaimidana ipala ne liki lae. 55+ Sa-liki likayoko, omutiki Galeli eba maya hulikiki Jisesida ilimikaka abo menakipamaki emesalo moliki wabo menakipa mayaki hoto apulu iki sini-miniki mudai-minae. 56Sakiya minabokutiya Magadala numutoti mena Mele ne, ito Mele mako Jemisite Jonite donipo, ito mena makoya Jebetida menalamakiya magoina minae.

Jisesida ale jitabo.

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

57Ludaka huluwaloya uvaminalaki we makoya Alimatiya numutokati we uliwa Josepuwo lokoya omutoka Jisesida unala ipalale yuha nebo ne. 58Sa-ibo nenako, aya wemamo Jisesida onola maya lekolo woko Paelatida sa-loko loka oetokaiyoko, Paelatimamo onowa maya li milo loko lokaiyoko, li me. 59Sakiya li mikayoko, Josepumamo lawo-lawo ohatama ukulolotiya wasa jeko sese iye. 60Sakoko aya ono maya eimola ono molokaka ale ohatamauya we makosiya liki wiki molae. Sakoya ono molikaka niabo ebawaya ehada numuda Josepukaho golotonebokuya liki wiki molikiki ehada napa makoya ipisiki liki wiki aya alemidana epawalo maya moliki li likiki wae. 61Sa-noiyoko mena lowe minaiboya makoya Magadala numutoti mena Mele ito Mele makokiya ono ale epawaloka maya miniki mudai-minaibo ne.

Ono alelo ujapa itabo we.

62Sa-ikayoko go maya lokaiyoko, holi onawalo nodenesa li lolowa ikaka onawa maya wokaiyoko, Omailoka jokila hi mikaka wehena ito Palasisi wewenahena maya Paelatima nebotokaya wiki li nupa ae. 63+ + Sakiya li nupa ikiki sa-liki lae: Agae, we napalae, lemoya ga mako elekoko nonisune. Aya suwalo we maya aha omuda le-minoko onawa loweki makoki wokadeko aleuti aku sinakoloe loko libomidana okatinako, 64emokahoya imi wesida maya doli hekadeko wiki loweki makoki yupekaya ale epawalo maya ujapa iki minatae. Unala ipalale yuhamasiya onowa maya ukele liki wikiki wewenasida suwa liki galoya ono aleuti maya sinokaiye liki likatayo. Omutoko suwa ga libotoya alika suwa ga litabolimoya asetokatiyo. 65Liki layoko, Paelatimamo sa-loko lo biye: Edimosiya imi wekiya dilipi-liki wilo. Aya alemidana epalo maya edimo elewoleyatipo nebomidana iki jiki lilalo. 66Loko lokaiyoko wikiya ale epawalo molabo ehada maya elewole oko netiye liki nala makoya le. Sa-ikiki imiki wesidaya ya ale epawalo maya ujapa itae liki hulibitae.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index