Search form

Matiyu 4

+ Olohalimo Jisesida mimi moloetaibo.

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

1+ Sa-okaiyoko, Omaimidana weuna oluhomamo Jisesidaya olohalimo mimi moloetatiye loko elekoko ilime-loko mumusopa mikaloka wiye. 2+ Yaloka maya woko neboya onawa 40 oko wiboya, nodenesa namoko nenako, nodekumuya heliye. 3Sakoya nodekumu heleko neyoko, mimi molokaka wemamo Jisesi nebotoya nisiye. Niseko sa-loko liye: Emoya Omaimidana ipala minatadawoya matoka ehadahenasidaya ga lo bideko nodenesa lolo ideko namane. 4Loko liyoko, Jisesimamo o'e, monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minaboma ne:

Wewena mako nodenesago nikiki elewole iki minamitabo nesa ne. Omaimidana epaloti gagoya eliki minatabolimoya elewole iki minatabo ne.

5Loko lokaiyoko, Jisesidama ilime-loko woko Jelusalemu monoka numudamidana okepalo maya yoweko sa-loko lo miye: 6Emoya Omaimidana ipala minatadawoya maloti yokama mikalo satomo jo. Ga mako monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minaboma nenako, le lahelamibo lolo amekolane:

Emokumuya Omailimo okanaki welasidaya yowanu gaya lobetokadeko, emodaya ehadalimo kohaelokatiye liki limiki apusa jiki ilimi dade ulau molakilae.

7+ Loko liyoko, Jisesimamo ga mako monokauya sa-loko ne loko lo miye:

We uti Omaimidana uliwaya le yolalo malo moloko nei opa-napa nesalo lametune liki luhuwa ji-minaboma ne.

8Loko lokaiyoko, ilime-loko bola hana-panauya yowiye. Yalo maya ilime-loko yoweko muki numuto namato duliki wesida numudanipohenama ito mikanipohenama ebanipohenama ilipeko sa-loko liye: 9Emoya nemoto i bola heko monoka loko nuline le sawa jekadeko, maya muki yatoka nesahena le heko imituwe. 10+ Loko liyoko, Jisesimamo Olohao, emoya hulikoko wo. Ga mako monoka bukuguya sa-liki luhuwa ji-minabo neyo:

We uti Omaimidanagoya lipe meko li bola he meko uliwa le sawa jetudawo ne. Sakoya emogoya elekele oetatudawo we ne loko liye.

11Loko lokaiyoko, we lahelamibomamo huloetokoko wokaiyoko, okananipoki wesiya limiki ilimi lalo iki magoina minae.

Galeli ebakuka Jisesimamo monoka yowanu le api iye.

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12+ Jonida maya huli nala numuku ikayoko, neyoko, Jisesima gawa elekoko Galeli ebakuka wiye. 13+ Naseleti numutokaya woko onawa hana minamoko, apila maloka Kapaniyamu numutokaya woko ne. Yaya ebaya Galeli adumidana ilikalokaya ne. Sebulani wewenahena ito Natalae wewenahenasida mikanipolokaya woko ne. 14Sa-iyoko, Omaimidana epaloti ga lokaka we Aesayada gala makoya niseko pasiye. Sa-loko luhuwa jenebo ne:

15+ Sebulani mikauka ito Natalae mikauka ela noloka ito Jodani nomidana yola helegaloka ito Galeli ebakuka Juda wewena minamabo wewenasi minikaka niabotokayae.

16Lubu jiboku minikaka niabo wewenasiya le napa mudatae. Ito helikaka lubumidana ulau minatabo wewenasiya lamedalimoya lameda letiboto minatae.

17+ Sa-iyoko, ya onawalo maya Jisesikaho monoka sa-loko le api oko lo biye: Okulumau Omailimo ujapa olibetatibo onawa maya aloya alili oko domudalokaya nisekaiyo, duka li wili jilo loko libo ne.

Jisesikaho lawaha likaka we loweki loweki ju lo biye.

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Yu makoya Jisesima Galeli adumidana ilikalokaya nomoneko mudaibo maya, we loweya unalako yatolako minaiyoko mudaiye. Makoya uliwa Saimoni ito ohatama uliwaya Pita ito unala Enduluteya lawaha hikaka we minainako, lawaha hikaka owo maya huli nohuku ikiki minaiyoko, 19Jisesimamo mudaidokoko sa-loko lo biye: Hulikiki nemotoka nisiliyo. Lawaha niheibo nesa liki wewenasitoka yowanu liki dilipi-liki nemotoka nisisaiye loko dilipe nomoloyo. 20Loko liyoko, enemane iki lawaha owoma hulikiki Jisesiki magoina waiye. 21Sakiya wiki Jebetida ipala lowe asaiki minaiyoko mudaidae. Yatolada uliwa Jemisi ito unalada uliwaya Jonitema noku lapeuya ahonipoleki miniki lawaha likaka owo maya li lalo-talo niaiyoko Jisesimamo mudaidokoko ju lo biye. 22Ju lo bekaiyoko, enemane iki ahonipoda ito noku lapenipokiya hulikiki Jisesiki magoina waiye.

Jisesikahoya muki wewenasida le lalo obetoko nasahili obetaibo ne.

(Luk 6:17-19)

23+ Jisesikaho Galeli mikaukaya wego wego oko moneko monoka numuku numuku monoka api-napi obeko ito okulumau Omailimo ujapa obetatibomidana gawa lo soto moloko lo beko aito aito nesa jelebo wewenahena maya dilipe haka loikaka oko nebo ne. 24Sa-ibo nesamuye liki, liki i moneyoko pou loko Siliya mikauka ito muki numuto namato woko suwokaiyoko muki wewena maya eli suwae. Sa-ikayoko, aito aito nesa delaibo wewenahena ito dupa miluma nabo wewenahena ito dukau oloha nebohena dupauka opa napa okaka wewenahena ito ebili liki minabo wewenahenamakiya muki dilipi-liki Jisesitoka nisikayoko dilipe haka liye. 25Sa-okaiyoko Galeli ebakukati ito taoni 10 nebo eba maya eba uliwa Dekapolisiyo loko nebo ebakukatima ito Jelusalemu numutokatima ito Juda eba malokatima, ito Jodani no yola helegatima wewena wavu-liki Jisesiki magoina wae.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index