Search form

Lomu 10

1Wewenanele yuhase, nemo yuha Juda wewena malokaya Omailimoya lahelametibo nesautiya dilimitiye loko ekenipo helekoko Omailoka nomuda likokaka noe. 2Aya wewenasiya Omaimidana elekele oetatune liki dabuha molikaka niayoko, mudaidokoko noloe. Sa-ikaka niaboya anuwaya eli wehe lamae. 3Omailoka lihimanipo suwokadeko minatabo monawaya mudai wehe lamae. Omailokaya lihimate ahulokadeko minatune liki edimonipoya iki moliki itabo anuwauya wiki, lihimanipo suwetibo anuwa maya Omailimo wilebetaiboku maya wamayoko, aya anuwa maya eli wehe lamae loko noloe. 4Lemoya Kalaestidamuya elewole oko elekuniyoko, elewole iki elamayoko lo hukaibo ga emesalo molabo wewenasida anunipo maya heko li lokaiye. Sa-okainako, elewole iki elitabo wewenalita maya lihimanipo suwokadeko minatae.

We napamuya elewole iki elitabo wewenasidaya lahelametibo nesauti dilimekolaiye.

5+ Ito aseha monawamuya Mosesekaho sa-loko luhuwa jenebo ne:

Wewena mako Mosesekaho lo hukoko libo gamidana emesalo molikiki yowanuwa liwa liwa iki li-liki wiki suwitabo wewena maya elewole iki minakilae loko liye.

Mosesekaho sa-loko liboya, Omailimo lo hukaibo ga maya emesalo moloko lihimate suwokadeko minatudawo monawamu libo ne. 6+ Sa-oneboya, Kalaestidamu elewole oko elekoko lihimate suwokadeko minatudawokumuya Mosesekaho monoka bukuguya sa-loko luhuwa jenebo ne:

We makoya okulumau aha yowitibo loko ne, loko libomidana monawaya we makolimo okulumauti Kalaestida ilime-loko ga lilimekaka ga lalo leko limitiye. Ito we makoya muligu helebo wewenasida weunipo neboku limitibo ne loko libomidana monawaya we makolimo ayayu lemeko Kalaestida ilime-loko sinatiye loko ne.

7Yamidana monawaya Kalaestikaho okulumauti lemeko lemoda alo lilimekoko alo sinoko okulumau yowene. 8Sa-iyoko, yatoka nesamuya monoka bukuguya luhuwa mako sa-liki ji-minabo ne:

Monokaya hotoka minamiye. Muluka obohakauti ito epakauti lokaka noadawo nesa maya nenako, alili epakaloya ne.

Sa-onenako, elewole iki elitabo ga maya lo soto moloko api-napi olibetokaka noudawomuya noloe. 9-10Lukadunuya Kalaestidamu elewole oko eletudawoya lihimate suwokadeko minatudawo ne. Ito lepalotiya Jisesida uliwa lo soto molatudawoya Omailimo lahelametibo nesauti lilimitibo maya nenako, yamuya sa-loko lo soto molokaka noune: Jisesiya nemo We napane ne loko epaloti lo soto molatadawo, ito helenebokuti Omailimo ilime sinaibo ne loko ukadunu elewole oko elitadawoya, Omailimoya lahelametibo nesautiya ilimekolaiye. 11+ Sa-onenako, monoka bukuguya luhuwa mako ji-minaboya sa-loko ne:

Elewole iki elitabo wewenaya lalo nesa letudawo ne liki ahamuya ewa iki mini-liki wiki lukaha delametibo ne.

12Sa-onenako, Juda wewenaki ito monoka elamabo hetoka wewenakiya makoko aweyaha iki minae. Ewa iki minikaka amabo nesamu libo gaya woko muki wewenasito lene. We napa makokolimoya muki wewenasida We napanipo neyoko, aya wewenasiya lipi mikaka niayoko, wavu-leko makuya beko dilimekaka noiye. 13+ Sa-onenako, muki wewenasiya We napamuya ju liki minikaka niabo wewenasidaya lahelametibo nesauti dilimitibo ne liki monoka bukuguya luhuwa ji-minabo maya ne. 14Sa-oneboya, Isilaelo wewenasiya ga lalo li hulabokumu sako minamiye loko Jisesidamu elewole iki data kamitaboya, nena nena ikima data kiki iki ju litae. Ito emo gala elamitaboya emokumuya nena nena iki elewole iki data kitabo ne. Ito wewena makolimo lo soto moloko lo bametiboya nena nena iki elitabo ne. 15+ Ito Omailimoya gala lo soto molatibo wewenasida doli hametiboya nena nena iki li soto moliki li bitae. Yatoka nesamuya monoka bukuguya ga mako sa-loko ne:

Gala lalo li soto molikaka wewenaya anu moliki niniseyoko digutiya pou pou liyoko, niniseyoko, lukauya lahelepa leloka noiye.

16+ Loko letiboya, nemoya sa-loko lo mitubo ne: Muki wewenasiya gala lalo maya eli lamabokumuya Aesayakahoya luhuwa sa-loko jenebo maya ne:

We napanelika, gaka maya lo budawoya, wavu-liki wewenasiya nisiki elewole iki elamae.

17Sa-onenako, gala maya elekudanaki ele elewole okaka noune, ito Kalaestida epalauti gala maya li soto nimolayoko elekaka noune loko letune.

18+ Sa-oneboya, Isilaelo wewenasiya monoka elamabo nehe loko loka etadawoya, nemokahoya o'e, sako minamiye loko letuwe. Monoka bukuguya luhuwa mako sa-liki ji-minabo maya ne:

Muki ebatoka wewenasiya sonohihenaya mudaidanaki depauti galimoya muki numuto namatoya woko suwokaiye liki nilae. Ito ganipolimoya muki mika lasomosolaukakiya woko numuda emesa lasomosolaukakiya suwokaiye.

19+ Sa-oneboya, Isilaelo wewenasiya Kalaestida gala elamabo nehe loko aku loka etadawoya, nemokahoya sako minamiye loko letuwe. Yamidana monawamuya Omailimo Moseseda lo miyoko luhuwa jenebo maya neyo, lepiki elilo:

Edimosiya wewena nabuda oluho lolo abosidagoya dilipe molokoyoko, edimosiya lemo nesate lolo etibolae liki dukau yowi hilikilae. Ito maloka nei moliki minabo wewenasidago lesa molo bekoyoko, aya wewenasidamuya lahelametibo data kikilae.

20+ Ito Aesayakahoya omodala wamiyoko Omailimo libo gaya sa-loko liye:

Nemodamu ohu jamabo wewenasiya nemoda mudaneli-minae. Nemodamu loka amiki minabo wewenasitokaya nokepa dilipe-minoe.

21+ Ito Isilaelo wewenamuya Omailimo libo gaya sa-liki luhuwa jebo ne:

Nemokahoya eliki amanapa ikiki eli hulikaka niabo wewena, mukaha ikiki minikaka niabo wewenasidaya onawa hana dapusa jeko le namaitoka molatuhe loko ujapa noe.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index