Search form

Njon 20

Yesu u ngwo a pii wo

Mátiyu 28:1-8, Mak 16:1-8, Luukî 24:1-12

1Sandé mw:aa mgîdî vy:o, Méli Makîdala pyââ kpomo chedê yi loo, Yesu kwéli kmênê ngópu. Apê, Chêêpî pââ ndîî n:ii kpomo t:âmo kaa ngópu, apê, Lukwe ngê atédê tpiyé wupu kwolo. 2Wod:oo mbêpê a puwâ, Saimon Pita k:ii mdoo nye a ńuwo, nyepê, Nmî Lémi ntóó kpomo u mênê kêdê ngî ngmê, kwéli d:uu yé ngmê, nmî lama daa tóó. 3Pita k:ii kpomo u chedê nyi lee knopwo. 4Maa p:uu nipi nyipu mbêpê, mbêpê têdê Pita nê kuwo ngê, kpomo u chedê mwiyé n:uu ta, ngmênê kpomo u mênê ghêlî dîpî kee wo. 5Kpomo u mênê nê tepe mbê wo, Yesu ntóó p:uu kpîdîni t:ee tumo, nî m:uu too. 6Pita dini ghi n:ii ngê ta, yi ngwo kpomo u mênê kee wo, kpîdî mye m:uu too. 7Kpîdîni ngê mbodo a kmongo ngópu, apê, U mo mu tóó, kmongo ngmê. 8Myenté kpomo u mênê my:aa kee wo, yi kópu knî y:aa m:uu too, ala kópu ka u ngwo nî kêlîmî mbê wo, nê, Nmî Lémi kêda pyidu. 9Yesu u pyidepyide p:uu kópuni puku yedê a pyede, yi ngwo ghêlî dpîp:o w:ee too. 10U kuwó dini ghi ngê p:o m:ee diyé knopwo.

Yesu ngê Méli Makîdala pyââ ka chóóchóó u ngwo a kêma ngê

Mátiyu 28:9-10, Mak 16:9-11

11Méli kpomo chedê doo kwo, doo mbê. Kpomo u mênê yedê tepe mbê wo, 12enjel miyó módu, yi kpîdî dê kpaapîkpaapî dê. Yesu ntóó mwiyé kwéli doo ya, yi kêlî ghê dpîmo ya, mbodo kwéli yé ngópu, woni y:i doo ya, woni yu dmyîno doo ya. 13Ngmê ngê Méli ka kwo, Lukwe dîy:o nye mbê. Yepê, Nmî Lémi ntóó até da ngî ngmê, anyi d:uu yé ngmê. 14Wod:oo Méli yi diyé wo, Yesu yi módu, ngmênê daa myââ. - 15Yesu ngê kwo, Lukwe dîy:o nye mbê. Kwo, N:uu ka nye vyuwo? Méli ngê apê ngmênê, Myângo u y:enê pyu ye kwo, kwo, Ala pini ntóó dmyinê ngî ngmê, kwéli dmyin:a a yé ngmê a ka vyi ngi, n:aa lêpî, ntóó mênîn:aa ng:êênî. 16Yesu ngê kwo, Méli. Yi ngwo dini ghi ngê Méli ngê myââ, apê, Kîngê Yesu. Nju dnye ngê kwo, Laponi, u nt:u kópu nmînê nmo, Nmî Lémi. Wod:oo Yesu u nkîgh:ê loo. 17Yesu ngê kwo, Kalê nédi, mu kópu u dîy:o M:aa ka d:oongê kee wo. Kwo, A mî mye nmyi Mî, a yâpwo mye nmyi yâpwo. Kwo, Yi pini ka n:aa koko. Kwo, A mbwó knî ye yi kópu dp:uu vyi ngi. - 18Wod:oo Méli Makîdala pyââ nmo a loo, nmopê, Nmî Lémi kîdî m:uu. Méli ka kópuni a vyi too, nmo mînê nté too.

Yesu u ngwo nmî módu

Mátiyu 28:16-20, Mak 16:14-18, Luukî 24:36-49

19Yi Sandé ntumokwodo n:ii knî yi k:ii Yesu p:uu nmee ndiye, ngomo k:oo nmee kwo. Keńe nmo kuwo too, mu kópu u dîy:o Nju tpémi yi kada pini knî ye nmî nkîngê mbê dniye. Wod:oo Yesu anya a pwiyé wo, nmî vy:o ghê wo, nmopê, Mw:ââkó a tîdê mbwó yoo, ala nê, namê nkîngê. 20U kuwó dini ghi ngê kóó dê nmî ngópu tpyé doo, kaa kwéli dóó ngópu, nmî ngópu mye tpyó. Dini ghi n:ii ngê nmî myââ, nmî gha dmi d:ud:umbiy:e mb:aamb:aa ngê pyodo. - 21Myombó Yesu ngê nmopê, Namê nkîngê. Nmopê, M:aa ngê dyámê mbêmê ntee a dy:ââ noo, pi knî ye yinté u nkwo n:aa dyede nmyo. - 22Wod:oo Yesu nmo kó wââ mbê wo, nmopê, M:aa u Ghê Dmi nmyi mênê dî yé. 23Nmopê, N:ii yi dono wanmyi chedê t:oo, M:aa ngê yi dono u mbodo kn:ââ vyuwo wa kéé té, mêdaawa a ngî té. Nmopê, N:ii p:uu M:aa u Ghê Dmi mbêmê ala kópu wanmyinê w:ee ngmê, anye, Kî pini ngê u dono dê mgîmî té, mêdaawa kéé té, nmopê, yi pini ka wanmyi vyi ngmê, Ṉono knî y:oo dê dyênê ngi, ye yi pini u dono M:aa ngê u mbodo kn:ââ vyuwo daawa kéé té.

Tomas ngê Yesu u ngwo módu

24Wéni n:ii ngê Yesu nmî módu, nmî vy:o pini ngmê Tomas, pini n:ii u mbwó k:ii nipi taa knopwo, yi pini nmî vy:o dêpwo kwo, - 25wod:oo dini ghi n:ii ngê Tomas nmî módu, kwonmo, Nmî Lémi kudu m:uu. Tomas ngê nmopê, Kpêêpî u kwéli kóó dê yi p:uu daanî m:uu knomomê, a kêêpyââ yi kwéli p:uu daanî yé knomomê, kaa kwéli dóó ngópu a kêê y:i daanî yé knomomê, ye daanî kêlîmî mb:anê.

26Wiki ngmidi mî loo, Tomas u k:ii ngomo k:oo nipi nmee kwo. K:omo tpile keńe nmo kuwo too, ngmênê Yesu anya a pwiyé wo, nmî vy:o ghê wo, Nmopê, Mw:ââkó a tîdê mbwó yoo. 27Tomas ka kwo, A kêê dê ngî m:uu dé, ṉgêêpyââ yi p:uu kédi, a podo pee dmi kêpa ṉgêê mye yé. Kwo, Lukwe dîy:o d:ii kêlîmî. Kwo, Chi kêlîmî. 28Tomas ngê kwo, A Lémi, nyi nmî yâpwo ndêndê. 29Yesu ngê kwo, Wochoo m:uu noo, daapîchi kêlîmî mb:anê. Kwo, Yélini a ka adnya a kêlîmî, k:omo tpile daawa m:uu nê, a ka amyednya a kêlîmî, yi yéli yi gha dmi M:aa ngê d:ud:umbiy:e mb:aamb:aa ngê wa pyódu té. -

Kópuni u l:êê dîy:o ala puku dmi nî d:êê ngê

30K:omo tpile Yesu ngê mbwudu yilî nmî ngópu chópu, ngmênê ala puku yedê pyile njini nî d:êê ngê. - 31Nî d:êê too, mu kópu u dîy:o ala kópu ka paa kêlîmî mbê dmyeno, pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada pini ngê pyódu ngê, yi pini Yesu, pini n:ii Chóó Lémi Tp:oo. U ya a nga a kwo Yesu ka kêlîmî mbê dmyeno, u pi mbêmê ghê kamî u ngwo pêdê pyw:ee yó. -

NMÎ MÎ U KÓPU DYUU

© 1987, 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index