Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:28

28-A -nan nɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Kaa -tɔa 'nan Zuif 'nɔn 'le -pei "e 'nan: ‹Te Zuif min 'lee -pɛn min 'e 'kɔn 'e cin va dɩ, ɛn te Zuif min 'e -wla -pɛn min -le 'kuin dɩ.› 'Pian Bali -a kɔɔn 'mɛn 'nan, te min 'e vɩ min -tʋ man 'nan e ya 'e "tri -tɔdɩ Bali 'lɛ, ɛn te 'o -pli -a san man dɩ.